Utrecht 60 jaar terug: Nieuwe profclub ‘Utrecht ’64’?

Foto: UN 7-3-1964

Zal in de Domstad een nieuwe club in het betaalde voetbal ontstaan, die de naam ‘Utrecht ’64’ krijgt? Dit kan als de betaalde afdelingen van DOS, Elinkwijk en Velox samengaan. Gisteren hebben de kernleden van deze clubs over het ‘concentratieplan’ vergaderd. Dat meldt het Utrechtsch Nieuwsblad op zaterdag 7 maart 1964.

De drie kernvergaderingen van DOS, Velox en Elinkwijk hebben zich gisteravond alle min of meer geschaard achter de plannen van hun bestuur tot concentratie van het betaalde voetbal in Utrecht. Toch waren er differentiaties in de wijze waarop zij het bestuur steunden.
Bij Velox achtte men de verstrekte gegevens over de nieuwe toestand zowel wat betreft de organisatorische als de financiële kanten van de zaak te summier. Men kon daardoor geen absoluut oordeel vellen over de consequenties van de veranderingen. Niettemin adviseerde men het bestuur de besprekingen voort te zetten en over drie weken met concrete voorstellen van Velox te komen.
Bij Elinkwijk – waar de kernvergadering tot ver na het middernachtelijk uur duurde – verloor men zich te veel in (nog) onbekende details. Deze zullen nu door de kernleden-specialisten bestudeerd worden. De DOS-kernleden hadden in grote meerderheid geen bezwaar tegen voortzetting van het onderzoek tot concentratie van het betaalde voetbal in Utrecht. Dit impliceerde echter niet, dat men het plan in deze vorm onmiddellijk verwezenlijkt wenste te zien.
Het plan dat de kernvergaderingen gisteravond voorgelegd kregen, beoogde het betaalde voetbal in Utrecht onder te brengen in een stichting, welke gemakshalve ‘Stichting Utrecht 64’ werd genoemd.
Deze stichting zal alle baten, lasten en bezittingen van het huidige DOS, Velox en Elinkwijk overnemen met uitzondering van het Velox-terrein plus opstallen. DOS, Elinkwijk en Velox zullen als zelfstandige amateurverenigingen blijven voortbestaan, nauw gelieerd aan de te vormen stichting. Als een punt van wezenlijk belang voor het doorgaan van de concentratie is bovendien gesteld, dat de KNVB de eerste elftallen van de amateurverenigingen (in principe dus het tegenwoordige DOS 3, Elinkwijk 3 en Velox #) tenminste tot de tweede klasse KNVB moet toelaten.
De te vormen stichting zal met de zelfstandige amateurverenigingen overeenkomsten afsluiten met betrekking tot het overgaan van spelers, de contributies, de bezetting van de de ‘amateurzetels’ in het stichtingsbestuur en de toegangsprijzen van de wedstrijden.
Het spelersmateriaal van ‘Utrecht ’64 in de ruimste zin van het woord gaat bestaan uit: 25 contractspelers (senioren), 1 administrateur, 1 hoofdtrainer, 1 hulptrainer, 1 hoofdverzorger, 1 hulpverzorger en 1 manager indien de exploitatieresultaten gunstig zijn.
Het hoofdterrein wordt het stadion Galgenwaard, terwijl het tweede elftal en het jeugdelftal eventueel op zaterdag elders in Utrecht spelen (Velox-veld, Elinkwijk-veld of Thorbeckelaan).
Dit alles werd de sportpers vannacht om één uur in hotel Noord-Brabant meegedeeld.

Cookieinstellingen