Utrecht 60 jaar terug: geen excessen bij groentijd in Utrecht

Foto: UN 18-09-1963

De groentijd in Utrecht verloopt zonder excessen. Dit deelde prof. dr. H. Freudenthal, rector magnificus van de rijksuniversiteit op een persconferentie mee. Dat meldt het Utrechtsch Nieuwsblad op woensdag 18 september 1963.

Er hebben zich wel enkele ongevallen voorgedaan, maar die hebben geen aanleiding gegeven tot ingrijpen door de rector magnificus, omdat het – zoals hij zei – geen gevallen waren van kwade opzet.
Bij het Utrechtsch Studenten Corps zijn drie leden door de vereniging voor enkele weken geschorst. Zij hebben, in afzonderlijke gevallen, een groen een klap gegeven. Dat er mishandeld zou zijn, is overdreven, aldus prof. Freudenthal. Het slaan is echter dit jaar voor het eerst verboden. De senaat van het U.S.C. heeft onmiddellijk ingegrepen toen men van de klappen hoorde.
Voor de rector magnificus was er, zoals hem bij onderzoek bleek, geen reden tot toepassen van het tuchtrecht. Het ging om ‘gewoon maar een klap, geen hersenschudding’. Het bestuur van U.S.C. zelf heeft de voorvallen direct gemeld en, aldus prof. Freudenthal, ik weet dat ik op dat bestuur volkomen kan vertrouwen.
Prof. Freudenthal zei zelf een tegenstander van ontgroenen te zijn. U kunt begrijpen, zo deelde hij mee, dat ik niets door de vingers zal zien en dat ik, als er een exces zou gebeuren, niet zachtzinnig zal zijn.
Waarom prof. Freudenthal principieel tegen ontgroenen is? Hij zei: Het is ouderwets, het is uit de tijd, het past niet meer in onze maatschappij. Ik zeg dit onafhankelijk van het al dan niet gebeuren van excessen. En dat kaal knippen van groenen is ergerlijk, aldus de rector magnificus.
Overigens kon hij zich voorstellen dat het voor menig ontgroener dit jaar, nu men voor het eerst het slaan heeft verboden, wel moeilijk kan kan zijn. Wie vorig jaar een klap heeft gekregen, zal nu graag een klap (terug)geven. Dat men verder bij een der gezelligheidsverenigingen bij het binnenkomen de aspirant-leden heeft laten kikkeren, vond prof. Freudenthal niet van belang omdat het maar een kwestie van enkele minuten is geweest (Onder kikkeren verstaat men het op de hurken voorwaarts springen, waarbij de handen op de grond komen, welke bezigheid afhankelijk van de fantasie van de ouderejaars die laat kikkeren, vergezeld kon gaan van kwak-kwakgeluiden).
Slotconclusie van de rector magnificus: Ik heb geen excessen in Utrecht verwacht en ik kan zeggen dat de toestand in Utrecht bijzonder goed is.

Cookieinstellingen