Utrecht 60 jaar terug: PTT start bestellersschool

Foto: UN 14-09-1963

De grootste werkgever van Nederland, die ruim 62.000 mensen in dienst heeft, is in Utrecht begonnen met de opleiding van jongemannen tot postbesteller. Dat meldt het Utrechtsch Nieuwsblad op zaterdag 14 september 1963.

In het stationspostkantoor aan de Laan van Puntenburg zijn ambtenaren van de P.T.T. bezig een groep van 23 jongemannen de vele knepen van ’t vertrouwensvak brievenbesteller bij te brengen. Zo’n bedrijfsschool bestond reeds in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Haarlem. Sinds kort heeft Utrecht er ook een. Er waren 60 aanmeldingen.
De directeur van het postdistrict Utrecht, mr. H. Snel, heeft de jongelui bij het begin van de cursus al duidelijk gemaakt dat zij in de Domstad de pioniers voor deze bedrijfsschool zijn. Tot nu toe werden bestellers eenvoudigweg opgeleid door een leerling toe te voegen aan een man die het vak kent. De jongeman werd de praktijk ingestuurd nadat hem een hoeveelheid theoretische kennis was bijgebracht.
De nieuwe opleiding is fundamenteel beter. De jongemannen krijgen heel wat over het staatsbedrijf te leren – allicht – maar er is ook veel tijd ingeruimd voor lichamelijke vorming, excursies en algemene ontwikkeling.
Zo kon het dan gebeuren dat een groep schooljongens ineens ‘opgenomen werd in het productieproces’, zoals mr. Snel het noemde en dan aangesproken dient te worden met ‘heren’. Zakgeld werd loon maar op de kleintjes moet men blijven passen.
Maar jullie zijn nog niet helemaal heren want jullie moeten ook nog veel leren los van de P.T.T. Tijdens een vormingscursus, waar ook jongemannen uit andere bedrijven komen, zal worden gesproken over allerlei problemen. De keuze welke richting de vormingscursus zal hebben – rooms-katholiek of neutraal – is aan de ouders.
Het is wel tekenend voor de tijd mr. Snel te horen zeggen: De P.T.T. hoopt dat jullie plezier in het werk zullen hebben. Dat zal voor een belangrijk het plezier in je leven bepalen. Wij hopen ook, dat jullie je echt thuis zullen voelen in het bedrijf. Ik weet wel, de P.T.T. heeft allerlei nadelen, maar toch vind ik het een goede werkgever.
Denk niet dat de P.T.T. de jongelui in de watten van de theorie legt. Zij gaan wel degelijk echt de praktijk in. Daarom worden zij ook be√ędigd. Als oefenterrein gaat de 21ste wijk dienst doen, dat is de omgeving van de Adriaan van Ostadelaan, de Jan van Scorelstraat en de Laan van Minsweerd te Utrecht. Twee jongens zullen er het werk van een besteller doen. Tijdens de drukke dagen, zoals St.-Nicolaas, Kerst en Nieuwjaar, doen zij in het postkantoor dienst.
De opleiding duurt twintig maanden. Theorie en praktijk wisselen elkaar om de week af. En omdat een postbesteller een man is die veel aan het verkeer deelneemt, gaat de Utrechtse verkeerspolitie ook nog verkeersonderwijs geven. Welkome afwisseling en tevens een opfrissertje voor de jonge nog dartele aspirant-postmannen vormen de vele uren sport en zwemmen in Den Hommel.
In het tweede cursusjaar wordt de pret echter minder en het zuiver postale part van de dagindeling groter. Want de P.T.T. heeft immers een diende taak en geen recreatieve…

In het stationspostkantoor aan de Laan van Puntenburg zijn enkele lokalen waar jongemannen les krijgen.

Cookieinstellingen