Utrecht 60 jaar terug: de ontgroening begint weer

Foto: UN 6-9-1963

In Utrecht zijn er dit jaar bij de studentengezelligheidsverenigingen wel enige veranderingen ten aanzien van de groentijden en novitiaten, zo meldt het Utrechtsch Nieuwsblad op vrijdag 6 september 1963.

Het toezicht is strenger. De rector magnificus van de rijksuniversiteit Utrecht herhaalde zijn waarschuwing dat hij verwacht dat de besturen van de verenigingen alle excessen, die zich eventueel zouden voordoen, direct aan hem melden en dat hij te dier zake zo nodig gebruik zal maken van het tuchtrecht.
Handtastelijkheden zijn bij alle verengingen ten strengste verboden. In het algemeen worden de novieten wel op voet van ongelijkheid behandeld. Dat betekent dat ze op de grond moeten zitten en dat zij ouderejaars met ‘u’ aanspreken.
Bovendien onderscheiden de novieten zich in de sociëteiten van de ouderejaars door enkele ‘versierselen’. Bij de Utrechtsche Vrouwelijke Studenten Vereniging dragen de aankomende leden bijvoorbeeld een lint in het haar en dragen zij in een soort breitas allerlei breispullen met zich mee. De groenen van het Utrechtsch Studenten Corps dragen als vanouds een kale scheden met zich mee. Eén enkel wat forser programmapunt is gehandhaafd maar deze heeft, zoals de senaat van het U.S.C. met nadruk stelt, het karakter van een sportieve gebeurtenis en is geen vechtpartij.
De Utrechtsche Vrouwelijke Studenten Vereeniging heeft geen noemenswaardige veranderingen aangebracht in het novitiaatsprogramma. Alleen werd de Grote Pestavond om gedoopt in Grote Testavond – ter verduidelijking van de bedoeling van deze manifestatie.
Bij Unitas heeft men geen speciale maatregelen hoeven te nemen omdat de verenging 50 jaar geleden is opgericht als reactie op de groenmethoden bij het corps en in die tijd allang de maatregelen heeft genomen die nu pas elders worden ingevoerd.
De novieten zijn ingedeeld in vier groepen om de discipline in de sociëteit (die wat te klein is geworden) te bevorderen. Om deze reden ook zullen zij hun ledige ogenblikken moeten vullen met ‘punnikken’.

Cookieinstellingen