Utrecht 60 jaar terug: een tekening voor het jubilerend Oud-Utrecht

Foto: UN 23-03-1963

Ter gelegenheid van het veertigjarig bestaan van Oud-Utrecht liet het U.N. het poortgebouw Chartreuse in beeld brengen door perstekenaar Jan Dekkers. Oud-Utrecht heeft er indertijd voor geijverd dat Chartreuse zou worden gerestaureerd. Dat meldt het Utrechtsch Nieuwsblad op zaterdag 23 maart 1963.

Op het landgoed van Aernout van Tricht bij Utrecht werd even voor 1400 het klooster Bloemendaal gesticht, dat niet lang daarna door de karthuizer broeders ook wel Nieuwlicht genoemd zou worden. Het poortgebouw is het laatste overblijfsel van het klooster. Op die plaats werd na het doorwerken van de reformatie een hofstede gebouwd, die in 1938 werd gerestaureerd. Het herstel van het poortgebouw had toen reeds plaats gehad. De gemeenteraad had hiervoor in 1926 toestemming gegeven. Het gebouw werd wel eens getypeerd als een mooi stuk baksteenarchitectuur, dat door zijn eigenaardige plaatsing – vrijstaand, met een booggewelf over de kloostergracht – een karakteristieke oplossing voor een toegang verleende. Via de poort kwam men op het binnenplein, waarop de celkamertjes en de werkplaatsen van de lekenbroeders uitkwamen.
De aanvankelijke opzet het gehele complex te restaureren bleek in de crisisjaren nog te kostbaar. Het poortgebouw werd eerst verhuurd aan de heer Roeleveld, uit Mijdrecht hier gekomen, die het als atelier voor zijn vogelopzetbedrijf gebruikte. Hij kan veel vertellen over het vogelmuseum van het park van Kol – thans Julianapark – dat hij voor de oorlog inrichtte. Deze bezienswaardigheid trok de belangstelling van vele Utrechters.
In 1938 werd Chartreuse in gebruik gegeven aan het kerkbestuur van de parochie van St.-Salvator, die in de hofstede een kleuterschool vestigde en in het poortgebouw onderdak vond voor de padvindersgroep van de parochie

Reacties

Cookieinstellingen