Tentoonstelling ‘Utrecht aan de Singel’ in Het Utrechts Archief

Foto: Het Utrechts Archief

Vanaf vandaag is in Het Utrechts Archief de tentoonstelling ‘Utrecht aan de Singel’ te zien. Met bewonersportretten van iris Tasseron, een historisch panorama van de singel uit 1859 en een digitale applicatie met historisch beeldmateriaal. De tentoonstelling is te zien tot en met 10 januari 2021.

Aanleiding voor het bijzondere project is het herstel van de stadsbuitengracht rond Utrecht. Eeuwenlang was Utrecht helemaal omsingeld, maar rond 1970 werd het noordwestelijk deel van de singel gedempt. Tot groot verdriet van veel Utrechters. In 1997 besloot de gemeente de demping ongedaan te maken en de historische singelstructuur in ere te herstellen. In september 2020 is de singel weer rond; in een tijdsbestek van vijftig jaar is de singel gedempt en weer in ere hersteld.
Om de heropening van de singel te vieren, brengt Het Utrechts Archief het verleden en heden van de singel samen in de tentoonstelling ‘Utrecht aan de Singel’. Met bewonersportretten van Iris Tasseron, een historisch panorama van de singel uit 1859 én een digitale applicatie met historisch beeldmateriaal

Reacties