Tentoonstelling over Utrecht aan de singel in het Utrechts Archief

Foto: CU2030

Op vrijdag 11 september opent de tentoonstelling Utrecht aan de singel in het Utrechts Archief. Met bewonersportretten van Iris Tasseron, een historisch panorama én een digitale applicatie.

Aanleiding voor het bijzondere project is het herstel van de stadsbuitengracht rond Utrecht. De singeldemping is een kort, maar hevig stukje geschiedenis van de Domstad. Eeuwenlang was Utrecht helemaal omsingeld, maar rond 1970 wordt het noordwestelijk deel van de singel gedempt. Tot groot verdriet van veel Utrechters. In 1997 besluit de gemeente de demping ongedaan te maken en de historische singelstructuur in ere te herstellen. In september 2020 is de singel weer rond; in een tijdsbestek van vijftig jaar is de singel gedempt en weer in ere hersteld.
Misschien fantaseer je er wel eens over als je langs de singel slentert. Hoe zou het zijn om hier te wonen en elke ochtend wakker te worden met dit bijzondere uitzicht? De Utrechtse fotograaf en journalist Iris Tasseron trok de stoute schoenen aan en belde drie jaar lang spontaan aan bij singelbewoners. Ze maakte in totaal 40 portretten van bewoners bij hun voordeur en verzamelde verhalen over hun band met de singel.
Om de heropening van de singel te vieren, brengt Het Utrechts Archief het verleden en heden van de singel samen in de kleinschalige tentoonstelling ‘Utrecht aan de Singel’. Met bewonersportretten van Iris Tasseron, een historisch panorama van de singel uit 1859 én een digitale applicatie met historisch beeldmateriaal.  De tentoonstelling is te zien van 11 september 2020 t/m 10 januari 2021.

Reacties