Grote uitbreiding personendatabase Het Utrechts Archief

Foto: Het Utrechts Archief

Het Utrechts Archief voegt ruim 140.000 persoonsvermeldingen uit begraafregisters van de stad Utrecht toe aan de website. In totaal vind je in de personendatabase van Het Utrechts Archief nu ruim 10,5 miljoen personen, waarvan ruim 1 miljoen doop-, trouw- en begraafinschrijvingen over de periode 1579-1811.

Begin mei voegde Het Utrechts Archief weer een schat aan genealogische gegevens toe aan de online personendatabase, namelijk gegevens uit het meest complete register met overlijdens van stad Utrecht (1623 en 1811). Dit betreft de zogeheten Momboirkamer (Weeskamer). Wanneer iemand overleed en begraven moest worden, werd dat opgenomen in de registers van deze instelling. Hierbij werden veel gegevens genoteerd: zo vind je niet alleen de naam van de overledene en wie hij of zij achterlaat, maar vaak ook adressen, de naam van de bidder of doodgraver, en wat de kosten van de begraafrechten waren. De inschrijvingen in deze registers van de stad Utrecht vormen dus een belangrijke bron voor stamboomonderzoek. Maar je vindt hierin ook gegevens die veel zeggen over hoe begraven er vroeger in de stad Utrecht überhaupt aan toe ging. Bijvoorbeeld dat je een boete moest betalen om iemand te begraven bij een andere kerk dan waar je ingeschreven stond. Welgestelde families deden dit nogal eens, zo konden ze aan de buitenwereld laten zien hoe welgesteld ze wel niet waren.
Met deze laatste toevoeging staan nu alle gegevens uit de relevante doop-, trouw- en begraafboeken van de provincie Utrecht online: een project waar bijna 8 jaar door zo’n 50 vrijwilligers aan is gewerkt.

Reacties