Utrecht 50 jaar terug: opening van het museum Van Baaren

Foto: MG

Op vrijdag 7 april 1967 wordt op Oude Gracht 317 door burgemeester De Ranitz museum Van Baaren geopend. Zo meldt het Utrechts Nieuwsblad op woensdag 5 april. Vanaf 1 mei zal de collectie van bijna 200 schilderijen plus een aantal ‘objets d’art’ te bezichtigen zijn voor wie tevoren een afspraak maakt.

De collectie is ondergebracht in de drie verdiepingen van het grachtenhuis. Op de bovenste verdieping is bovendien de mogelijkheid voor het houden van exposities van het werk van hedendaagse kunstenaars. Het pand, dat nu aan kunstwerken voor ongeveer drie miljoen gulden herbergt, is rechtstreeks verbonden met politie en brandweer.

De kunstverzameling in huize De drie regenbogen is opgebouwd door de in 1964 op 75-jarige leeftijd overleden heer L.H. van Baaren en zijn zuster, mejuffrouw J.F. van Baaren. De aankopen werden voornamelijk gedaan tussen de beide wereldoorlogen. Het pand was sinds het eind van de vorige eeuw bezit van de familie van de heer Van Baaren.

Volgens de heer J. Offerhaus, wetenschappelijk hoofdambtenaar van de Rijksuniversiteit te Utrecht en beheerder van het museum, weerspiegelt de verzameling de Hollandse smaak voor goede negentiende-eeuwde Franse en Nederlandse meesters. ‘De indruk van de collectie is niet die van een oorspronkelijke keus, maar wel van een vaste en bewuste smaak.’

De heer Offerhaus heeft geprobeerd het karakter van het particuliere huis vast te houden, vertelt hij. Wat er volgens hem ontbreekt aan de collectie is het naakt. ‘Heel typisch, heel Hollands ook, om juist dit genre niet te kopen.’

Reacties