Samenwerking Universiteit Utrecht en gemeente Utrecht voor cursusprogramma vluchtelingen

Foto: Universiteit Utrecht

Op woensdag 24 januari tekenen wethouder Kees Diepeveen en voorzitter van de Universiteit Utrecht (UU) Anton Pijpers een overeenkomst voor een werkprogramma dat de participatie en integratie van vluchtelingen in Utrecht verbetert. De gemeente sluit aan bij het programma InclUUSion van de UU. Vluchtelingen kunnen via inclUUSion kosteloos cursussen volgen uit het reguliere cursusaanbod van de universiteit. Dit kan de opstap zijn naar een volledige opleiding, stage of werk.

Het afgelopen jaar hebben 199 vluchtelingstudenten met meer dan 30 nationaliteiten verschillende cursussen gevolgd. Vluchtelingstudenten maken zo kennis met hoger onderwijs en doen mee met projecten die integratie en participatie bevorderen, bijvoorbeeld met buddyprogramma’s en initiatieven voor (sociaal) ondernemen. Andere Nederlandse universiteiten volgen inmiddels de succesvolle aanpak van InclUUSion. InclUUSion vergroot het netwerk tussen vluchtelingen en studenten in Utrecht. De universiteit en gemeente willen activiteiten ook openstellen voor andere Utrechters. Zo wordt de impact van het project groter.

InclUUSion komt voort uit de wens van de UU om een sterke verbinding en wisselwerking te hebben met Utrecht en haar inwoners. Wethouder Kees Diepeveen: ‘We streven naar Utrecht als een stad voor iedereen, waar statushouders en inwoners samen leven en leren. InclUUSion sluit daar prachtig op aan.’

Cookieinstellingen