Commissie adviseert om verschillende locatiecombinaties voor windturbines te vergelijken

Foto: provincie Utrecht

Breng de milieueffecten van kansrijke windenergielocaties in beeld. Onderzoek daarna de milieugevolgen van verschillende combinaties van windenergielocaties. Dat adviseert de Commissie voor de milieueffectrapportage aan de provincie Utrecht. De provincie had de Commissie om advies gevraagd over de inhoud van het milieueffectrapport.

De provincie Utrecht wil om de energiedoelen in 2030 te halen, een groter aandeel windenergie ten opzichte van de huidige plannen. De provincie onderzoekt daarom welke locaties in de provincie geschikt zijn voor plaatsing van windturbines. Voordat de provincie Utrecht hierover besluit zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.
Er ligt al een goede onderzoeksopzet voor het milieueffectrapport, stelt de Commissie. Voor een compleet beeld van de milieugevolgen is het nodig om naast het apart beoordelen van de potentiƫle windenergielocaties ook de combinaties van windenergielocaties te onderzoeken. De Commissie adviseert daarbij steeds verschillende uitgangspunten te gebruiken, bijvoorbeeld door zoveel mogelijk windenergie te concentreren of het vermijden van gebieden met veel natuurwaarde. Dit geeft belangrijke milieu-informatie om te komen tot locatiekeuzes.
Ook adviseert de Commissie te onderzoeken wat het effect is op landschap en cultureel erfgoed. Gebruik daarbij voorbeeldvisualisaties. Dit geeft voor de besluitvormers een goed beeld van de gevolgen voor de verschillende landschappen en het werelderfgoed Hollandse Waterlinies.

Cookieinstellingen