Onderzoeksproject naar aardwarmte stopt

Foto: Warmtebron Utrecht

Op basis van seismisch onderzoek zijn er onvoldoende zekerheden over de aanwezigheid van winbare warmte voor het verder ontwikkelen van ultradiepe geothermie (UDG) in Utrecht-Oost. Het consortium van Goud (Geothermie Oost Utrecht Duurzaam) heeft op basis van deze constatering helaas moeten besluiten het onderzoeksproject te beëindigen. Met eventuele mogelijkheden die minder diep in de bodem liggen, blijft diepe aardwarmte als duurzame warmtebron voor het gebied nog steeds in beeld.

In afwachting van de resultaten van het seismische onderzoek SCAN dat is uitgevoerd door EBN, was het de afgelopen maanden even stil rond het Utrechtse aardwarmteproject Goud. Nadat de geologische data deze zomer beschikbaar kwamen, zijn deze door de specialisten van EBN en EQUANS (voorheen ENGIE) nauwkeurig bestudeerd. De conclusie: de resultaten geven onvoldoende zekerheid over de mogelijkheid om warmte te winnen uit water dat zich dieper dan vier kilometer in de bodem (in de zogenoemde Dinantiën-laag) bevindt.
Voor een klimaatneutrale toekomst in Utrecht Oost sloegen de Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht, Universitair Medisch Centrum Utrecht, Stichting Kantorenpark Rijnsweerd en energiespecialist EQUANS de handen ineen. In het kader van Goud onderzochten zij in de afgelopen jaren samen de mogelijkheden om de gebouwen en kantoren in het gebied met behulp van duurzame aardwarmte aardgasvrij te maken.
“Uiteraard is het jammer dat Goud na negen jaar stopt”, zo laat projectdirecteur Rob Mathlener weten. “De centrale onderzoeksvraag was: ‘Kunnen we uit de aardlagen dieper dan vier kilometer warmte winnen voor de verduurzaming van het Utrecht Science Park en het naastgelegen Kantorenpark Rijnsweerd?’ Met de data die de huidige techniek biedt, kunnen we daar niet met ‘ja’ op antwoorden. Dit inzicht kan in de toekomst nog veranderen als er meer onderzoek gedaan is, maar op dit moment biedt de kennis van de ondergrond onvoldoende zekerheid voor commerciële ontwikkeling van ultradiepe geothermie.”
Samen met Lean, het andere aardwarmte onderzoek in de Utrechtse bodem (dat eerder dit jaar in september stopte) voer Goud sinds 2018 onder de vlag van Warmtebron Utrecht. Rob: “Beide onderzoeken naar Utrechtse aardwarmte hebben een schat aan waardevolle kennis opgeleverd die voorheen niet beschikbaar was. Daar kunnen nieuwe initiatieven op voortborduren.
Toekomstig onderzoek naar de toepassing van aardwarmte in Utrecht Oost zal zich richten op de winning uit aardlagen die minder diep in de bodem liggen. Zo gaat EBN in de komende jaren oostelijk van Utrecht een onderzoeksboring uitvoeren. Dat onderzoek richt zich op de potentie van de Rotliegend-laag op een diepte van zo’n twee tot drie kilometer. 
Of het onderzoek van EBN de weg bereidt voor een mogelijk vervolg voor aardwarmtewinning in Utrecht-Oost, is volgens Mathlener toekomstmuziek. “Nader onderzoek laten we over aan marktpartijen. Vanuit de universiteit zijn we uiteraard altijd bereid mee te denken over een perspectief voor verduurzaming van de warmtevoorziening in het gebied.”

Reacties

Cookieinstellingen