Woningcorporatie Bo-Ex en studentenhuisvester SSH willen woningen ruilen

Foto: pixabay

Woningcorporatie Bo-Ex en studentenhuisvester SSH hebben het voornemen om woningen te ruilen om beter aan te sluiten bij hun doelgroep. Dit na intensief overleg en onderzoek door beide partijen. Het betreft een hoeveelheid van bijna 500 kleine zelfstandige woningen en studentenkamers van Bo-Ex en 350 zelfstandige woningen van de SSH. Op deze manier stemmen beide partijen hun woningaanbod in Utrecht beter af op de doelgroep die zij huisvesten.

Woningcorporatie Bo-Ex is sterk in de verhuur van reguliere zelfstandige woningen. De SSH richt zich juist op het verhuren van kamers en kleine zelfstandige woningen aan studenten. De netto opbrengsten van de hoeveelheden te ruilen woningen zijn voor Bo-Ex en SSH nagenoeg gelijk.
Ondanks dat huurders bij een andere partij gaan huren merken ze weinig van de overdracht. Het  huurcontract wordt ongewijzigd overgenomen en er verandert niets aan de huurprijs. Ook blijven de woningen in de sociale huur als dit nu ook sociale huurwoningen zijn. Op deze manier waarborgen beide partijen dat de uitruil en overdracht van de woningen soepel voor de huurders kan verlopen.
Voordat de partijen een definitief besluit nemen over de uitruil, doen Bo-Ex en SSH eerst een adviesaanvraag aan alle bewonerscommissies en woonbesturen. Zij hebben zes weken de tijd om te reageren en een advies uit te brengen. Na ontvangst en verwerking van eventuele adviezen nemen
Bo-Ex en de SSH een definitief besluit. Indien dit positief is, gaan de woningen op 31 december 2020 over naar de nieuwe eigenaar.

Reacties