Snelheidsverlaging levert enige ruimte voor woningbouw provincie Utrecht

Foto: Pixabay

De verlaging van de maximumsnelheid naar 100 kilometer per uur op Rijkswegen levert stikstofruimte op in de provincie Utrecht. De provincie kan de vrijgekomen ruimte nu gebruiken voor het verlenen van vergunningen aan bouwers van woningen.

Gedeputeerde Hanke Bruins Slot: “De provincie Utrecht streeft naar een goede balans tussen robuuste natuur en economische ontwikkelingen. De vrijgekomen stikstofruimte maakt op korte termijn de noodzakelijke woningbouwprojecten mogelijk en dat is erg belangrijk voor de provincie.”
In Nederland slaat te veel stikstof neer op de natuur. De verlaging van de maximumsnelheid is de eerste landelijke maatregel die het kabinet heeft ingevoerd om de stikstofneerslag terug te dringen. De ruimte die vrijkomt wordt geregistreerd in een stikstofregistratiesysteem. Hier kunnen provincies gebruik van maken voor het verlenen van vergunningen aan woningbouwprojecten. De vrijgekomen ruimte kan voor maximaal 70 procent gebruikt worden voor vergunningen. De overige 30 procent wordt niet langer ingezet en komt daarmee ten goede aan de natuur.
De verlaging van de maximumsnelheid op de snelwegen levert niet overal voldoende stikstofruimte op. Landelijke maatregelen zijn op korte termijn dan ook hard nodig om meer stikstofruimte te creëren. “Om de Utrechtse woningopgave te realiseren is meer stikstofruimte nodig. We blijven daarover in nauw overleg met het Rijk”, benadrukt gedeputeerde Rob van Muilekom.
Het stikstofregistratiesysteem is een verantwoordelijkheid van de minister van LNV, evenals de passende beoordeling er van. Deze passende beoordeling is een voorwaarde voor de provincie om van het stikstofregistratiesysteem gebruik te kunnen maken. De vrijgekomen ruimte wordt in eerste instantie gebruikt voor woningbouwprojecten. De vrijgekomen stikstofruimte wordt daarnaast gebruikt voor het realiseren van zeven grote Rijks infraprojecten, zoals de A27/A12 Ring Utrecht. De toewijzing van de ruimte vindt plaats in onderlinge afstemming tussen Rijk en Provincies. Woningbouwprojecten hebben hierbij altijd voorrang.
Vanaf dinsdag 24 maart kan een natuurvergunning worden aangevraagd op basis van het stikstofregistratiesysteem. Aanvragen die voldoen aan de voorwaarden worden op volgorde van binnenkomst geprioriteerd en behandeld. De eerste zes weken vormen hierop een uitzondering. In deze periode worden eerst alleen aanvragen uit de woondealregio’s behandeld en na twee weken ook voor grote woningbouwprojecten elders. Na deze periode worden alle ontvankelijke aanvragen op volgorde van binnenkomst behandeld. Initiatiefnemers kunnen meer informatie vinden op www.bij12.nl en op www.aanpakstikstof.nl over het vergunningsverleningsproces vinden.

Cookieinstellingen