112

Criminaliteit daalt, gevoel van onveiligheid stijgt

Foto: Pixabay

De criminaliteit in Utrecht is het afgelopen jaar verder gedaald. In 2015 vonden er in totaal 29.970 misdrijven plaats, in 2016 28.699. Echter het gevoel van onveiligheid is toegenomen. Dat blijkt uit het veiligheidsbeeld 2016.

Dat het gevoel van onveiligheid toeneemt heeft volgens het college onder meer te maken met gebeurtenissen op mondiale schaal zoals aanslagen en terrorismedreiging. De beschikbare informatie en de snelheid van informatie is enorm. Dat heeft invloed op mensen. Die trekken zich meer terug in hun eigen wereld. De verdraagzaamheid staat onder druk waardoor een voedingsbodem ontstaat voor gevoelens van onbehagen en polarisatie.

Toch is het aantal geweldsmisdrijven in Utrecht het afgelopen jaar met 5 procent gedaald, het aantal straatroven met 6 procent en het aantal overvallen met 18 procent. Het aantal woninginbraken is in 2016 nagenoeg gelijk gebleven aan 2015.

De ervaren jongerenoverlast is het afgelopen jaar toegenomen. 23,5 procent van de respondenten gaf aan vaak jongerenoverlast in de buurt te ervaren. In 2015 was dat 20,3 procent.

Het aantal autokraken is het afgelopen jaar met 4 procent toegenomen, het aantal fietsdiefstallen met 1 procent. Er werden vorig jaar 4428 fietsen gestolen en er vonden 6007 autokraken plaats. Winkeldiefstallen namen in 2016 toe met 5 procent. In 2016 vonden 1464 winkeldiefstallen plaats. Zakkenrollen is echter het afgelopen jaar met 20 procent afgenomen.

Reacties