Utrecht verlaagt betaalbaarheidsgrens betaalbare koop van €435.000 naar €390.000

Foto: Pixabay

De gemeente Utrecht verlaagt de grens voor betaalbare koop van €435.000 naar €390.000. Daarmee sluit de stad aan bij de grens die het Rijk hanteert. Met de verlaging van de betaalbaarheidsgrens blijven woningen die worden gebouwd in de categorie ‘betaalbaar’ ook daadwerkelijk betaalbaar voor middeninkomens.

Er is in Nederland een groot tekort aan woningen. Voor veel mensen is het hierdoor lastig een woning te vinden die aansluit bij hun wensen en mogelijkheden. Met ontwikkelaars maakt de gemeente Utrecht per project afspraken over het aandeel betaalbare woningen. In Utrecht wordt gestuurd op 35% betaalbare koop en middenhuur, 40% sociale huur en 25% vrije sector.
Wethouder Dennis de Vries (Wonen): “Ik ben erg blij met deze aanpassing. Die €435.000 was – en is – voor heel veel mensen met een middeninkomen helemaal niet bereikbaar. Ik werkte hiervoor in het onderwijs, en weet uit eigen ervaring dat wonen ín de stad dan eigenlijk onbetaalbaar is. Met het verlagen van de grens geven we de middeninkomens meer kans op de Utrechtse woningmarkt.”
Eerder besloot De Vries al om een vergunningsplicht in te voeren voor nieuwbouw betaalbare koopwoningen. Dat betekent dat iedereen die een nieuwbouwwoning wil kopen met een verkoopprijs tot € 390.000 een huisvestingsvergunning nodig heeft. De vergunning wordt toegewezen als de koper een huishoudinkomen heeft dat niet hoger is dan de landelijke grens voor middeninkomens. De aanpassing van de betaalbaarheidsgrens volgt op de verlaging door het kabinet in 2023. De grens van een betaalbare koopwoning was namelijk gekoppeld aan de NHG-grens die hard steeg: van € 355.000 in 2022 naar € 435.000 in 2024. 
Prijsgrens zelfbewoningsplicht en anti-speculatiebeding naar € 587.000 
Ook wijzigt de gemeente Utrecht de prijsgrens voor de toepassing van de zelfbewoningsplicht en het anti-speculatiebeding. Deze wordt gelijkgesteld aan de prijsgrens van de opkoopbescherming, die erop toeziet dat woningen tot € 587.000 niet mogen worden gekocht om weer verhuurd te worden (‘buy to let’). De zelfbewoningsplicht houdt in dat bij nieuwbouwwoningen tot € 587.000 de koper verplicht is om zelf in de woning te gaan wonen. Het antispeculatie-beding zorgt ervoor dat deze nieuwbouwwoningen niet met overwinst worden doorverkocht na aankoop.

Cookieinstellingen