Deelvervoer moet vanzelfsprekender worden dan eigen auto

Foto: gemeente Utrecht

In 2030 moeten Utrechters deelvervoer vanzelfsprekender vinden dan het bezit van een eigen auto. Dat schrijft wethouder Van Hooijdonk in haar aanpak deelvervoer. Nu al heeft zo’n 30% van de Utrechters geen eigen auto en is de stad nationaal kampioen deelauto’s. Door het aanbod te vergroten en gebruik van deelvervoer verder te stimuleren moet het gebruik van elektrische deelfietsen, deelbakfietsen en deelauto’s nog normaler worden.

Utrecht kan alleen op een gezonde manier groeien als er geen toename plaatsvindt van het autoverkeer in de stad. De gemeente geeft daarom voorrang aan lopen, fietsen, openbaar vervoer én deelmobiliteit boven een eigen auto.
Wethouder Van Hooijdonk: “Door te delen daalt het aantal geparkeerde auto’s en het aantal autoritten in de stad en daarmee zorgen we voor meer ruimte voor groen, voor spelende kinderen en meer ruimte om elkaar op straat te ontmoeten. En door e-deelfietsen en e-deelbakfietsen slim in de stad te plaatsen stimuleren we actieve, gezonde vervoerswijzen. Deelauto’s zijn bovendien over het algemeen schoner en autodelers rijden minder. Daarmee draagt delen bij aan schonere lucht en het tegengaan van klimaatverandering.”
Utrecht wil in stappen toe groeien naar een stadsbreed aanbod van deelvervoer. De gemeente behoudt de regie over plaatsing van deelvervoersmiddelen in de openbare ruimte. Zo wordt overlast voorkomen doordat elektrische deelfietsen en – bromfietsen niet lukraak in de stad geparkeerd worden. Daarnaast wil de gemeente de kwaliteit, toegankelijkheid voor iedereen en duurzaamheid verbeteren door eisen te stellen bij het verlenen van vergunningen. De gemeente onderzoekt de behoeften en wensen van de inwoners en bezoekers zodat daar beter op ingespeeld kan worden. De gemeente stimuleert het gebruik van deelvervoer, onder meer door communicatie en een probeeraanbod.

In de aanpak staat onder meer:
– De gemeente ontwikkelt buurt- en wijkhubs: centrale locaties waar omwonenden en bezoekers verschillende vormen van vervoer kunnen vinden, waaronder deelvervoer. De gemeente onderzoekt op welke plekken in de stad hubs met deelvervoer een toegevoegde waarde hebben en starten pilots. Onderzocht wordt bijvoorbeeld hoe deelmobiliteit bij kan dragen aan het verminderen van vervoersarmoede. Dit jaar opent een hub bij het Krachtstation in Kanaleneiland en bij station Vaartsche Rijn.
– Utrechters die ergens wonen waar betaald parkeren wordt ingevoerd krijgen een aanbod om over te stappen op deelvervoer. Daarnaast wordt onderzocht hoe inwoners op verandermomenten (verhuizing, nieuwe baan, rijbewijs, etc.) een aanbod gedaan kan worden. Ook wordt de concessie van de elektrische deelbakfiets, die het relatief goed doet, met een jaar verlengd.

Geen deelbromfietsen, meer elektrische fietsen
De vergunning voor deelbromfietsen wordt nu niet verlengd. De vergunning had een looptijd van een anderhalf jaar om te onderzoeken wat de meerwaarde zou zijn van dit vervoersmiddel. In vergelijking met de elektrische deelfiets ziet de gemeente niet genoeg toegevoegde waarde van de elektrische deelbromfiets voor alléén de gemeente Utrecht. Gebruikers rijden ongeveer 3,7 kilometer met een bromfiets, net zoveel als met de fiets. Ook gebruiken ze beide voertuigen even lang. Daarbij ziet de gemeente dat de elektrische deelfiets gemakkelijker te plaatsen is in de stad, omdat deze in de bestaande fietsenrekken passen. Bovendien geeft de gemeente in de stad de voorkeur aan actieve vervoersmiddelen (zoals lopen en fietsen).
Het aantal elektrische deelfietsen in de stad wordt verhoogd van 500 naar 1000. Gebruikers kunnen ritten met deze fietsen op meer plekken in de stad starten en afsluiten. De elektrische deelfiets kan nu ook in de binnenstad geparkeerd worden. Waarschijnlijk hebben deelbromfietsen wél meerwaarde als ze in regionaal verband, dus tussen gemeenten, gebruikt kunnen worden. De gemeente is in gesprek met regionale partners over de mogelijkheden voor regionaal deelvervoer.
Het aantal deelbromfietsen in de stad zal tot eind november geleidelijk afnemen. Gebruikers worden door de aanbieder via de gebruikte app geïnformeerd.

Cookieinstellingen