Geen Willibrord processie in Utrecht

Foto: St Martinusparochie

Voor Covid, was er de jaarlijkse Willibrord processie op de 2e zondagmiddag in september. Het aantal deelnemers nam echter jaarlijks terug en daarom is besloten om ‘voor een ander vorm en inhoud te gaan kiezen’, zo laat pastoor Hans Boogers in digitale nieuwsbrief weten.

De Willibrord processie is ingesteld door plebaan N. Schnell. De verwachting destijds was dat deze nieuwe vorm de biddende gelovigen zou verbinden binnen het aartsbisdom Utrecht en zelfs daarbuiten. Echter de praktijk liet zien dat het jaarlijks steeds meer terug liep qua gelovige deelnemers. Daarom heeft Boogers besloten, na intern overleg, om voor een ander vorm en inhoud te gaan kiezen.

Reacties

Cookieinstellingen