Ontwerp bestemmingsplan ‘Woningbouw Haarrijn en Haarrijnseplas’ ter inzage

Foto: gemeente Utrecht

Het college van burgemeester en wethouders heeft het bestemmingsplan ‘Woningbouw Haarrijn en Haarrijnseplas’ vrij gegeven voor inspraak. Het bevat een plan voor de ontwikkeling van maximaal 700 duurzame woningen aan de Haarrijnseplas. Ook komt er plek voor een Utrechts Kindcentrum en horeca, is er ruimte voor evenementen en op de Haarrijnseplas komen energie-eilanden.

“Dit gebied is voor Utrecht uniek door de ligging bij zo’n grote plas en heus strand”, zegt wethouder Klaas Verschuure (Ruimtelijke Ontwikkeling en Leidsche Rijn). “Het vraagt om een uitgekiend plan voor woningbouw, waarbij rekening wordt gehouden met de omgeving.”
In het bestemmingsplan zijn de richtlijnen uit het eerdere Stedenbouwkundig Plan (SP) en het Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE) opgenomen en aangevuld naar de actuele vraag naar woonruimte. In overleg met de woningbouwcorporaties kunnen er sociale huurwoningen en meer woningen in de middeldure categorie komen, in tegenstellig tot eerdere plannen voor Haarrijn. Daarnaast is er ruimte voor twee-onder-een-kapwoningen.
Bij de ontwikkeling van de woonbuurt Haarrijn ligt de nadruk op duurzaamheid, duurzame energie en gebruik van circulaire materialen. Hierbij horen ook voorzieningen voor elektrisch- en deelvervoer.
Op de recreatieplas van de Haarrijnseplas komen drijvende eilanden met zonnepanelen. Deze leveren jaarlijks 4 miljoen kilowattuur op, waarmee in een groot deel van de energiebehoefte van Haarrijn kan worden voorzien. Om de biodiversiteit in het gebied te vergroten, komen om de zonne-eilanden groenstroken, geschikt als broed- en foerageerplekken voor bijvoorbeeld watervogels. De gemeente bereidt een aanbesteding voor, voor de aanleg van deze eilanden en onderzoekt het water en de oevers om de kwaliteit van het water, flora en fauna te controleren.
Al vanaf de Maarssenseweg is De Entree van de nieuwe woonbuurt straks te zien. De Entree bestaat uit een combinatie van twee appartementsgebouwen en het Utrechts Kindcentrum. Het hoogste appartementsgebouw heeft acht woonlagen en biedt uitzicht op de Haarrijnseplas. Vier woonblokken van rijtjeshuizen en geluidswalwoningen, afgewisseld met open ruimtes vormen De Stedelijke Band. Beplantingsstroken van ruigte, bos en weiland worden het decor van woonblok De Slagen. Deze woningen krijgen elk een eigen karakter, en zijn vrijstaand of twee- en drie-onder-een-kap. Aan de rand van de Haarrijnseplas komen De Steigers. Dit worden drijvende woningen, paalwoningen en  steigerwoningen. Het Strand-huizen-blok komt op het strand van de Haarrijnseplas.
Vanaf september is het bestemmingsplan zes weken in te zien en kunnen Utrechters een reactie indienen. Na afloop van deze procedure legt het college het bestemmingsplan aan de gemeenteraad voor. Naar verwachting is dit eind 2021 en volgen de aanbestedingen voor deze ontwikkeling in 2022.

Reacties