Utrecht tekent convenant Aardgrasvrije Nieuwbouw

Foto: Pixabay

De gemeente Utrecht heeft afgelopen vrijdag het convenant ‘Aardgrasvrij Nieuwbouw’ met Stedin en andere lokale overheden getekend. In dit convenant zijn afspraken gemaakt met Stedin om tot aardgrasvrije nieuwbouw in Utrecht te komen.

De gemeente Utrecht wil dat nieuwbouwwoningen aardgrasvrij worden opgeleverd. Het netwerkbedrijf Stedin heeft er ook belang bij dat nieuwbouw zonder aardgas wordt aangelegd. Het nu nog investeren in een aardgas infrastructuur leidt later tot hogere kosten voor de afnemers als er alsnog wordt overgestapt op een alternatief voor aardgas. Hoewel naar verwachting op 1 januari 2019 de wetswijziging voor het afschaffen van de aansluitplicht voor aardgas ingaat, wil de gemeente Utrecht alvast de boodschap uitdragen aan ontwikkelaars dat een duurzame energievoorziening zonder aardgas is.
Met de ondertekening van het convenant leggen Stedin en de gemeente een aantal inspanningsverplichtingen ten aanzien van aardgrasvrije nieuwbouw vast. De gemeente gaat in gesprek met ontwikkelaars die nu nog nieuwbouw ontwikkelen met een aardgas infrastructuur en te kijken of zij tot een meer toekomstbestendige en duurzame energievoorziening te bewegen zijn. Stedin ondersteunt de gemeente in deze gesprekken en biedt een ‘inkeerregeling’ aan. Dit betekent dat ontwikkelaars de mogelijkheid hebben om al aangegane contracten waar aardgas is voorzien op en te breken.
Op dit moment onderzoekt de gemeente Utrecht welke nieuwbouw projecten van plan zijn om op aardgas aan te sluiten. Op basis daarvan onderzoekt de gemeente welke juridische mogelijkheden er zijn om het project niet op aardgas aan te sluiten. Utrecht heeft een woningbouwprognose van 13.200 woningen, voor de jaren 2017-2019. Voor een aantal van deze projecten zijn alternatieven voor een aardgas infrastructuur in onderzoek, zoals in Leidsche Rijn en de Merwedekanaalzone. Bij tendering van gronduitgifte en nieuwe ontwikkelingen in de stad wordt in de omgevingsivisie aardgasvrij als uitgangspunt meegegeven aan de ontwikkelaars. De ondertekening van het convenant onderstreept het streven om tot aardgasvrije nieuwbouw te komen.

Lees ook:

Utrecht 50 jaar terug: de omschakeling op aardgas voltooid

Overvecht-Noord als eerste bestaande Utrechtse wijk aardgasvrij

Utrecht sluit nieuwbouw niet meer aan op aardgas

Cookieinstellingen