Kanaleneiland ondergaat gedaantewisseling

Foto: Wikimedia Commons

UTRECHT – Het college stelt de gemeenteraad voor om het bestemmingsplan ‘Centrum Kanaleneiland, deelgebied 4 en 5′ vast te stellen. Dit maakt de gemeente Utrecht vandaag bekend. 

Het bestemmingsplan ‘Centrum Kanaleneiland deelgebied 4 en 5’ omvat een herinrichting van de openbare ruimte, renovatie, de realisatie van vier nieuwe woontorens en uitbreiding van de horeca. Deze dragen bij aan de verbetering van de woonkwaliteit, de leefbaarheid en de veiligheid van de wijk en aan een gezonde verstedelijking, aldus de gemeente.

De grootste verandering binnen het plangebied is de sloop van vier blokken laagbouwwoningen langs de Churchilllaan. Daarvoor komen vier nieuwe woontorens in de plaats. De bestaande eensgezinswoningen aan de Bernadottelaan krijgen een extra bouwlaag. De reeds aanwezige horecagelegenheid kan worden uitgebreid.

Het gaat in het plan om 390 woningen, deels in de vorm van nieuwbouw, deels in de vorm van renovatie en intensivering van bewoning van bestaande blokken. De nieuwbouwwoningen zijn levensloopbestendig en alle bereikbaar met een lift. De bestaande woningen en woongebouwen krijgen door renovatie een aanzienlijke kwaliteitsimpuls op het gebied van isolatie en energieverbruik. In ieder geval één, wellicht meer laagbouwclusters worden als CPO-project ontwikkeld tot Nul op de Meter woningen.

De binnenterreinen aan de achterkant van de flats worden groen ingericht en bieden ruimte aan recreatie en ontmoeting. De groenstructuur van het plangebied wordt verbonden met het recreatief verblijfsgebied dat inmiddels langs het Amsterdam Rijnkanaal is aangelegd.

De vaststelling van het bestemmingsplan door de gemeenteraad is gepland in februari of maart 2016.

 

Cookieinstellingen