Openbare excuses van USC voor ‘bangalijst’ gepubliceerd

Foto: USC

Het Utrechtsch Studenten Corps (USC) heeft openbare excuses gepubliceerd naar aanleiding van het rondgaan van een ‘bangalijst’ waarop vrouwelijke studenten met naam, toenaam, telefoonnummers en adresgegevens worden genoemd en seksueel worden beoordeeld. De lijst was afkomstig van leden van het USC.

De ‘bangalijst’ was voor de Universiteit Utrecht (UU) en Hogeschool Utrecht (HU) aanleiding om een pakket van sancties tegen het USC af te kondigen. Onderdeel daarvan is het intrekken van subsidies tot in ieder geval het eind van dit kalenderjaar en het uitsluiten van deelname aan officiële gelegenheden van de UU/HU. Ook moet het USC-bestuur uiterlijk 1 mei een plan opstellen dat leidt tot verbetering van de sociale veiligheid bij het corps.
Rector Magnificus Henk Kummeling noemde het opstellen en verspreiden van de bangalijst ‘weerzinwekkend’. De UU en de HU hebben aangekondigd om scherp in de gaten te houden hoe het bestuur van het USC stappen zet om de sociale veiligheid bij het USC te verbeteren.
Inmiddels is vorig weekeinde duidelijk geworden dat er nog een tweede lijst met namen en privé-gegevens rondgaat. Naar de herkomst daarvan doet de politie onderzoek. De UU staat in contact met enkele verenigingen waarvan leden op deze lijst staan vermeld en ondersteunt de vereniging en individuele getroffen studenten desgewenst met advies en professionele begeleiding.
De Universiteit Utrecht en Hogeschool Utrecht zijn op de hoogte van berichten in de media waarin wordt gesteld dat de politie twee personen heeft aangehouden op verdenking van het opstellen van de eerste ‘bangalijst’. De Universiteit Utrecht en Hogeschool Utrecht volgen de verdere ontwikkelingen.

Cookieinstellingen