Hogeschool Utrecht maakt schoon schip

Foto: CC0 Public Domain

UTRECHT – Jan Bogerd, voorzitter van het college van bestuur (CvB) van Hogeschool Utrecht, heeft opdracht gegeven aan huisaccountant PWC om forensisch onderzoek te doen naar de meldingen van fraude en onregelmatigheden binnen de hogeschool. Dit meldt NRC op de site.

Aanleiding is een publicatie in NRC over ‘de botsing tussen ‘mannen in pakken’ – extern ingehuurde managers uit het bedrijfsleven – en het reguliere hogeschoolpersoneel’. Andere heikele punten zijn een aantal opvallende betalingen, aan en door de externe managers en de kritiek van (oud-)medewerkers en hoogleraar accountancy Jan Bouwens op de manier waarop meldingen hiervan waren onderzocht.

Een intern onderzoek door de controller van de hogeschool naar de betalingen bracht geen malversaties aan het licht, maar PWC wil zich volgens Jan Bogerd ‘een eigen oordeel’ vormen, voordat de jaarrekening over 2015 kan worden goedgekeurd. Daarnaast onderzoekt PWC nieuwe aantijgingen, waaronder een brief met een puntsgewijze opsomming van vriendjespolitiek in het veranderteam van de hogeschool. De brief werd medio april anoniem verstuurd naar diverse media en ook op de hogeschool zelf verspreid.

Bogerd is aan de hand van ‘intensieve’ gesprekken tot de conclusie gekomen dat een deel van de onvrede hem de afgelopen jaren niet heeft bereikt, terwijl dat wel had gemoeten. “We hebben brieven en telefoontjes gekregen en zo’n 400 mensen tijdens speciale sessies gesproken. Het is in een aantal gevallen niet goed gegaan, en sommige verhalen kenden wij als CvB niet. De afstand met de werkvloer is te groot geworden, door teveel managementlagen. Daar gaan we wat aan doen.”

‘Plattere’ organisatie

“Begin volgend jaar is de veranderopdracht afgerond, verdwijnt het team dat daarvoor verantwoordelijk is en willen we op cruciale plekken weer vaste medewerkers aannemen. Dan moet dit een ‘plattere’ organisatie zijn, en verwachten we dat problemen uit de organisatie eerder bij ons als CvB terecht komen”, zegt Bogerd.

Donderdag wordt tijdens een overleg met de inspectie gesproken over de reorganisatie. Tenslotte heeft de hogeschool zelf een bureau voor bedrijfsrecherche ingehuurd om te achterhalen hoe er vertrouwelijke persoonsgegevens en financiële data konden uitlekken. Bij de Autoriteit Persoonsgegevens werd in april melding gemaakt van een ‘datalek’. Binnen de hogeschool is, vooral onder docenten en in het hogeschoolblad, openlijke discussie over alle veranderingen en de manier waarop ze tot stand zijn gekomen.

Bron: nrc.nl

 

 

 

 

Reacties

Cookieinstellingen