Gemeente en woningcorporaties zetten handtekening voor biodiversiteit

Marlies Krol-Cools (Portaal), Linda Voortman (Wethouder GU), Femke Ellenbroek (Woonin), Daniëlle van Veen (Cazas Wonen), Hans Pluim (Bo-Ex), Rob Donninger (SSH)
Marlies Krol-Cools (Portaal), Linda Voortman (Wethouder GU), Femke Ellenbroek (Woonin), Daniëlle van Veen (Cazas Wonen), Hans Pluim (Bo-Ex), Rob Donninger (SSH)
Foto: Woonin

De gemeente Utrecht en woningcorporaties Woonin, Portaal, Bo-Ex, SSH en Cazas Wonen werken samen aan de ontwikkeling van een soortenmanagementplan (SMP) om de biodiversiteit in Utrecht te behouden. Dit hebben zij bekrachtigd door een symbolisch ondertekenmoment. De wethouder onthulde daarbij een van de vleermuizenkastjes bij het nieuwbouwproject aan De Omloop. Naast vleermuizenkastjes is er in de nieuwbouw verblijfsruimte gemaakt in spouw en dakgoot. Het gaat in totaal om 250 m2 aan plek waar de vleermuizen kunnen verblijven.  

Door het verduurzamen, renoveren en het ’kierdicht bouwen’ van woningen blijft er steeds minder woonruimte over voor dieren als gierzwaluwen, huismussen en vleermuizen. Daarom ontwikkelen de gemeente en corporaties een SMP. Dit plan combineert ruimtelijke ontwikkeling, verduurzaming, beheer en economische groei met het behoud van één of meerdere beschermde plant- en/of diersoorten. Het voordeel voor woningcorporaties en bewoners is dat een SMP tijdwinst oplevert en kosten bespaart. Zo kunnen woningcorporaties blijven verduurzamen en zorgen voor een goede woonkwaliteit.
 
SMP
Het SMP is niet nieuw in Nederland maar wel in de provincie Utrecht. De Provincie Utrecht geeft aan het belangrijk te vinden dat planten en dieren die in de provincie voorkomen goed te beschermen, maar ook dat woningen snel verduurzaamd worden. Met een SMP hoeven die twee zaken elkaar niet tegen te werken en kan een generieke ontheffing worden verkregen en overtreding van de Wet natuurbescherming worden voorkomen.
 Bij sloop, renovaties en onderhoud van woningen moet onderzoek worden gedaan naar de mogelijke aanwezigheid van beschermde planten en dieren. Het kan voorkomen dat verschillende corporaties in eenzelfde gebied onderzoek laten doen. Deze onderzoeksresultaten worden niet altijd openbaar, waardoor er veel dubbel werk is. Daarnaast kost onderzoek en de beoordeling van iedere vergunningaanvraag bij de omgevingsdienst van de Provincie erg veel tijd.
Door de handen ineen te slaan, spreken gemeente en corporaties in een SMP af de onderzoeksdata en onderhoudsplanning op voorhand te delen. Gemeente en corporaties kijken met elkaar wat er aan renovaties en bouw gepland staat in een wijk in een jaar. Vervolgens wordt er gezamenlijk bepaald hoeveel nesten er weggaan en hoeveel nestkastjes ervoor terug moeten komen, op zo’n manier dat de vogels en vleermuizen erop vooruitgaan. Door nestkasten op diverse plekken krijgen de dieren meer verblijfsplaatsen in de stad.
 

Op de groepsfoto staan: Marlies Krol-Cools (Portaal), Linda Voortman (Wethouder GU), Femke Ellenbroek (Woonin), Daniëlle van Veen (Cazas Wonen), Hans Pluim (Bo-Ex), Rob Donninger (SSH).
 

Cookieinstellingen