Expositie Eveline van der Pas in de Domkerk

Foto: Eveline van der Pas

Eveline van der Pas brengt ‘Schoonheid’ in beeld op vele manieren. Haar werk wordt gemaakt uit pure materialen uit de natuur: plantaardige en dierlijke vezels zoals katoen en zijde, wollen vachten, zelf gekaard en gesponnen. De installatie DEUS SIVE NATURA, die van 1 juli tot 16 augustus is te zien in de zijbeuken van de Domkerk, is gemaakt van gewassen gesteven gehalveerde afgedankte witte kleding, door het Leger des Heils ingezameld. Er hangen twee omgekeerde piramiden tegenover elkaar. Ze zijn opgebouwd uit witte figuren, die in vier lagen aaneen tegenover elkaar hangen. Ze raken elkaar aan, ze zijn broeder- en zusterlijk met elkaar verbonden.

Tegelijkertijd zijn de figuren zelf gehalveerd en je zou kunnen zeggen dat ze op zoek zijn naar hun wederhelft (Plato), die gespiegeld in een parallel beeld aan de overkant hangt. Als we onze wederhelft vinden, zijn we dan heel? Aan de entree hangt de piramide van de figuren die zich allemaal naar het oosten lijken te richten. Richting westen zien we de rugzijde van diezelfde figuren. De toeschouwer staat aan de binnenkant van de figuren en kan de helften verbinden in gedachten.
In Coronatijd was nabijheid en aanraking ineens niet meer vanzelfsprekend. De installatie werd vorige zomer tijdens de lockdown gemaakt. De kunstenaar wil het collectieve verlangen naar contact, verbondenheid, warmte, nabijheid en samenzijn als basisbehoefte in deze piramiden in beeld brengen. De vorm van de installatie, twee piramiden tegenover elkaar, is dan ook een verwijzing naar Maslow, die in zijn piramide de behoeften-hiërarchie in beeld brengt. Van de basisbehoeften, zoals lijfelijk contact als noodzakelijkheid, groei je naar zelfverwezenlijking of zingeving. De piramide is hier omgekeerd. Is zingeving in onze cultuur niet ook een primaire behoefte geworden? Wordt dit nog wel gedragen door hoe we met moeder aarde omgaan? Zijn we met elkaar in staat om de natuur recht te doen?
Eveline van der Pas werkt als beeldend kunstenaar op haar atelier in Leeuwarden, als kunstcoach-psychotherapeut-supervisor in Marsum en als docent aan de Kunstacademie Friesland.

Reacties