Eerste supermarkt in Utrecht test bevoorraden over water

Foto: gemeente Utrecht

Vandaag, op 28 februari, test Utrecht voor het eerst bevoorrading over water van een supermarkt op de Ganzenmarkt. Het is voor het eerst dat er voor detailhandel vervoer over water wordt getest in Utrecht. Gistermorgen werden de goederen op een elektrische boot van Circle Line Logistics geladen bij Cityport Utrecht in de Liesboschhaven en vanuit daar naar de supermarkt gevaren. De test blijkt geslaagd. Vervoer over water gaat een steeds grotere rol spelen bij het uitstootvrij maken van de binnenstad en draagt bij aan de bereikbaarheid.

De Boon’s Markt aan de Ganzenmarkt is een supermarkt die voor vervoerders een lastige plek is om te bevoorraden, omdat er onder de supermarkt werfkelders zitten. Deze zijn kwetsbaar en daarom geldt een gewichtsbeperking van 2 ton aslast en een vrachtautoverbod. De supermarkt ligt wel dichtbij de Oudegracht en vervoer over water lijkt daarom een uitkomst voor de bevoorrading van deze supermarkt. Tijdens de test werden rolcontainers op de boot geladen, waarmee een echte levering werd nagedaan. Bij de Liesboschhaven werd een bundeling van verschillende type goederen van verschillende leveranciers op de elektrische boot geladen. Op de terugweg is met de boot bij horeca langs de Oudegracht lege flessen en vaten opgehaald. Op deze manier is er met een volle boot heen én teruggevaren.

Vervoer over water
“Door de beperking van het maximale gewicht moesten we op deze locatie nadenken over alternatieve vormen van vervoer”, zegt wethouder Eva Oosters (emissieloos vervoer). “We staan als steden voor enorme uitdagingen met het emissievrij maken van onze steden. Vervoer over water is een veelbelovende logistieke oplossing. Ook om de binnenstad bereikbaar en leefbaar te houden. We gaan in Utrecht meer vervoer over water stimuleren net als elektrische bakfietsen en goederen bundelen via hubs aan de randen van de stad. Dit is hoe Utrecht de toekomst van de stadslogistiek ziet. Daar komt bij dat vanaf 1 januari 2025 de zero-emissiezone ingaat en nieuwe bestel- en vrachtauto’s in de binnenstad zoveel mogelijk uitstootvrij moeten zijn”.
Vervoer over water is niet nieuw in Utrecht. Een aantal bouwprojecten en horecagelegenheden in de binnenstad worden nu al via het water bevoorraad. Met de aanleg van 250 extra aanmeerplaatsen voor elektrische goederenboten zoals voor de bier- en ecoboot aan de Oudegracht en de aanleg van twee tot vier stadshaltes aan de singel de komende jaren, wordt het vervoer over water een steeds beter alternatief voor vervuilend vrachtverkeer over de weg. Utrecht stimuleert initiatieven uit de markt om meer logistiek over water te organiseren. Deze proef is daar een goed voorbeeld van.

Port of Utrecht
Port of Utrecht is de verbindende schakel geweest om deze samenwerking te realiseren. Gemeente Utrecht is een van de initiatiefnemers van Port of Utrecht en bouwt aan een duurzaam goederenvervoer systeem voor de regio Utrecht en ondersteunt bedrijven bij het opzetten dan wel uitbreiden van goederenvervoer over water. Programmadirecteur van Port of Utrecht, Frank Ardesch is erg enthousiast over de proef: ‘Deze samenwerking is uniek omdat hier verschillende marktpartijen de krachten bundelen om een structurele lijndienst met bundeling van verschillende type goederen vanaf één hub te gaan realiseren. Zo kunnen we echt de drukke wegen in de (binnen)stad gaan ontlasten en daarmee de leefbaarheid voor bewoners, bezoekers en ondernemers vergroten. 

Cookieinstellingen