Utrecht 50 jaar terug: twee plannen voor de nieuwe wijk Lunetten

dec 24 2019, 13:49 Geschiedenis
img 6097
Op vrijdag 7 november 1969 besteedt het Utrechts Nieuwsblad aandacht aan het plan dat professor Peter Pennink heeft ontworpen voor de nieuwe wijk Lunetten. Het plan van Pennink is echter aanmerkelijk duurder dan het plan van Rein Fledderus voor Lunetten.
De wijk Lunetten werd eind jaren zestig gezien als de laatste uitbreiding van de stad, na de eerdere projecten Hoograven, Overvecht en Kanaleneiland. Nu de eerste woningnood was opgelost wilde het college van B en W geen wijk meer met alleen maar hoogbouw.
In 1969 worden twee plannen voor de toekomstige wijk gepresenteerd: het plan van architect Rein Fledderus en het plan van professor Peter Pennink. In november verdedigen de twee ontwerpers hun schetsen in het openbaar in het Catharijneconvent. Daar opent ook de expositie 'stad in-stad uit' waar tekeningen en maquettes van Lunetten te zien zijn.
In het Utrechts Nieuwsblad wordt de kritiek geuit dat het plan dat Pennink voor Lunetten heeft ontworpen uiterst globaal is. Pennink vindt echter dat hij voldoende ideeën heeft aangedragen voor een verantwoorde besluitvorming. Het college van B en W heeft Pennink bij herhaling gevraagd zijn plan wat verder te concretiseren. De architect is op deze verzoeken echter niet ingegaan. Hij voelt er niets voor een grote hoeveelheid misschien nutteloos werk te doen.
Het plan van Pennink is volgens het Utrechts Nieuwsblad aanmerkelijk experimenteler dan dat van Rein Fledderus en heeft zonder twijfel meer toekomstwaarde. Daar staat tegenover dat het aanmerkelijk duurder is, dat de voorbereiding veel meer tijd zal vergen en dat de onderdelen zo hecht met elkaar verbonden zijn dat er nauwelijks ruimte is voor tussentijdse veranderingen.
In het centrum zullen winkels komen die zowel op verkeersaderniveau (3 meter boven het maaiveld) als op werfniveau bereikbaar zijn. De introductie van de werf in zijn plan is een hommage van Pennink aan de Utrechtse grachtenbouwers.
Het plan van Pennink voorziet in kostbare viaducten en in een dure 'uitsmering' van vijf hectare open water door de hele wijk. Bovendien is bij de aankleding van de woonomgeving en bij de woningen zelf nu niet direct aan minimale budgetten gedacht.
De huren in Lunetten zullen, als de wijk gebouwd worden volgens de ideeën van prof. Pennink, voor Utrechtse begrippen dan ook hoog zijn, zeker 400 gulden voor een vier-kamer flat.
Een pleister op de wonde is misschien dat het nog wel geruime tijd zal duren voordat het plan Pennink in uitvoering kan worden genomen. Met de voorbereiding zal nog jaren gemoeid zijn.
Wil de gemeenteraad echter dat Lunetten snel van de grond komt dan zal zij volgens het Utrechts Nieuwsblad moeten kiezen voor het veel eenvoudigere plan-Fledderus. Uiteindelijk zou het plan van Pennink niet worden overgenomen en zou er inderdaad gekozen worden voor het plan van Fledderus.
Lees ook: