Medewerker Van der Hoeven Kliniek ontslagen vanwege schending integriteitsbeleid

Foto: Van der Hoeven kliniek

Een medewerker van de Van der Hoeven Kliniek is op staande voet ontslagen omdat diegene buiten werktijd in de kamer van een patiënt is aangetroffen. Hiermee heeft de medewerker in strijd met het integriteitsbeleid van de kliniek gehandeld.

Het vertrouwen van collega’s en patiënten is door het gedrag van de medewerker volgens Van der Hoeven Kliniek geschaad en de veiligheid binnen de kliniek is in gevaar gebracht. Daarom is de medewerker op staande voet ontslagen.
Toen de Van der Hoeven Kliniek ontdekte dat de medewerker het integriteitsbeleid had overtreden, is direct een extern geleid onderzoek gestart. De kliniek heeft daarnaast de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, de Inspectie Justitie en Veiligheid en de Dienst Justitiële Inrichtingen op de hoogte gesteld. Zij worden tevens betrokken bij de vervolgstappen die de kliniek naar aanleiding van deze situatie neemt.

Cookieinstellingen