Aantal verkeersdoden in de provincie Utrecht neemt voor het tweede jaar op rij af

Foto: pixabay

In de provincie Utrecht kwamen afgelopen jaar veertig verkeersdeelnemers bij een verkeersongeval om het leven. Dat blijkt uit vandaag gepubliceerde cijfers door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Met name kwetsbare verkeersdeelnemers, zoals fietsers en voetgangers, overleden als gevolg van een verkeersongeval.

Vandaag publiceerde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) cijfers over het aantal dodelijke verkeersslachtoffers in Nederland en in de provincie Utrecht. In Nederland kwamen in 2023 684 personen bij een verkeersongeval om het leven. In de provincie Utrecht nam het aantal verkeersdoden voor het tweede jaar op rij af tot een aantal van veertig. De meeste verkeersdoden vielen op de gemeentelijke wegen, gevolgd door rijkswegen, provinciale wegen en de wegen van het Waterschap. Op de provinciale wegen vielen in 2023 vier slachtoffers, het laagste aantal sinds 2018. 
Gedeputeerde André van Schie (Mobiliteit): ‘Op deze dag staan we nogmaals stil bij de verkeersslachtoffers die afgelopen jaar te betreuren waren. Het leed en gemis voor nabestaanden is onbeschrijfelijk groot. De provincie blijft zoeken naar verdere betering van de verkeersveiligheid, vooral voor kwetsbare verkeersdeelnemers. Dat zit hem niet alleen in het veilig inrichten van wegen en de openbare ruimte, maar ook door aandacht te hebben en houden voor veilig verkeersgedrag door educatie, voorlichting en handhaving. Daarbij is samenwerking met gemeenten van groot belang.’
Uit de cijfers van het CBS blijkt, dat met name de kwetsbare verkeersdeelnemers bij een dodelijk verkeersongeval betrokken raakten. Zo kwamen in de provincie Utrecht in 2023 elf (e-)fietsers, negen voetgangers en zeven gemotoriseerde tweewielers om het leven. Veel van deze dodelijke slachtoffers vallen in de leeftijdscategorie van zestig jaar of ouder.
De provincie Utrecht werkt structureel aan de verkeersveiligheid. Dat doet ze door het veilig inrichten van wegen en fietspaden en door het verkeersveilig gedrag te stimuleren, bijvoorbeeld door weggebruikers bewust te maken van de risico’s van afleiding in het verkeer. De provincie werkt daarnaast nauw samen met regionale partners. De aandacht gaat uit naar het afwaarderen van 50 km per uur-wegen binnen de bebouwde kom, de inzet van verkeershandhaving, het aanpakken van risicovolle fietsinfrastructuur en het inrichten van een veilige schoolomgeving. 
Omdat de provincie ziet dat het ongevalsrisico onder oudere fietsers toeneemt, start ze vanaf mei met het stimuleren van het vrijwillig gebruik van de fietshelm. Dit doet de provincie door een kortingsvoucher beschikbaar te stellen voor de aanschaf van een fietshelm. Zodra de vouchers beschikbaar zijn, communiceert de provincie hierover.

Cookieinstellingen