Laatste fase onderhoudsproject in Overvecht gaat in

Foto: Woonin

Woonin gaat de laatste fase in van het zeer omvangrijke onderhoudsproject in Overvecht. In acht jaar tijd worden 1800 woningen onder handen genomen, de eindfase breekt nu aan.

Bijna 1 op de 3 woningen in Overvecht zijn sociale huurwoningen van Woonin. Dat brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee, voor bewoners en voor de stad. Het verduurzamen van deze woningen levert een grote bijdrage aan de energietransitie van Utrecht.

Megaklus
Op dit moment zijn er al ruim 1400 woningen opgeknapt. In 2017 startte de megaklus met fase 1, de ACA-dreven (Atlas-, Centaurus- en Apollodreef). Daarna volgde fase 2, de CJ-dreven (Cleopatra- en Jeanne d’Arcdreef). De derde fase was de THEMA-dreven (Tigris- Haifa- St. Eustatius- en St. Maartensdreef). Fase 4, STROYS (Stroyenborch-en Schooneggendreef), is begin 2024 opgeleverd. Het is de verwachting dat deze laatste fase – Falklanddreef, Montevideodreef en de Patagoniëdreef (FMP) – in de zomer van 2025 klaar is.
Naoorlogse systeembouw
Alle 10-hoogflats uit dit project zijn zogeheten Intervam-gebouwen. Ze zijn in de jaren ’60 gebouwd en een typisch voorbeeld van naoorlogse systeembouw. Het bouwsysteem Intervam maakte het mogelijk om in korte tijd tegen relatief lage kosten veel woningen te bouwen. Landelijk zijn er 14.000 woningen volgens dit systeem gebouwd. Hiervan staan er 6500 in Utrecht. Met dit project hebben Woonin, Hemubo, DOOR architecten en alle samenwerkingspartners een standaard neergezet voor het succesvol onderhouden en verbeteren van deze woningen. En door sociaal te renoveren zijn bewoners gezien en gehoord. Dat maakt dat ze zich betrokken voelen bij hun woonomgeving. De effecten hiervan zijn hopelijk nog lang voelbaar in deze wijk.

Gasloos, geïsoleerd en opgeknapt
Het opknappen en verbeteren van de flats gebeurt grondig. Het dak en de gevels van de flatgebouwen worden vervangen en goed geïsoleerd. Hierdoor krijgen de flats weer een fris en modern uiterlijk. De ramen aan de zonzijde krijgen elektrische screens aan de buitenkant. De woningen worden gasloos gemaakt en in alle woningen worden de riolering, afvoeren en waterleidingen vervangen. Er komt een nieuwe keuken, badkamer en toilet in elk appartement. Bewoners kunnen hiervoor kiezen uit verschillende kleurencombinaties. Videofoons en nieuwe voordeuren verbeteren de veiligheid. En ook de gezamenlijke ruimtes worden aangepakt. Zo worden de portieken voorzien van nieuwe tegels en een nieuwe lift die stopt op de begane grond bij de nieuwe, tweede, achteruitgang, die uitkomt in de gezamenlijke grote binnentuinen.
Dit grootschalige opknap- en verbeterproject levert tijdelijk overlast op voor bewoners en omwonenden. Om alle overlast tijdens het werk voor bewoners zoveel mogelijk te beperken biedt Woonin aan iedereen een volledig ingerichte logeerwoning aan. Daarnaast is er meer hulp waaruit bewoners kunnen kiezen.
Na afronding van het project zijn de woningen duurzamer en comfortabeler. Ze hebben dan energielabel A+, dat betekent dat het dan woningen zijn met een lager energieverbruik. Kortom: ze zijn klaar voor de toekomst!

Sociaal renoveren
In de onderhouds- en verbeterprojecten van de 10-hoogflats in Overvecht is niet alleen aandacht voor de woningen, maar ook voor de bewoners en voor de buurt. Het fysiek opknappen van de flats is een kans om met bewoners in contact te komen en hen verder te helpen in hun persoonlijke situatie. Verschillende welzijnsorganisaties als het Buurtteam Overvecht, Dock en Samen voor Overvecht werken samen met Woonin om begeleiding te bieden en te helpen als dat nodig is. Er is hulp beschikbaar voor alle bewoners op het gebied van veiligheid, prettig wonen, geld, werk en gezondheid. Zo hebben bewoners niet alleen een opgeknapte woning, maar kunnen ze ook andere stappen zetten in hun leven. Ook de buurtambassadeurs spelen een belangrijke rol in en rondom deze flats op het gebied van schoon, heel en veilig.

Leren van elke fase
Elke fase in het project wordt beschouwd als een kans om nog meer te verduurzamen en te verbeteren. Dit gebeurt onder meer door telkens grondig te kijken naar het ontwerp en naar de bouwplanning. Daarnaast peilt het Centrum voor Woononderzoek de mening van de bewoners. Zij kunnen aangeven waar ze tegenaan lopen en wat ze graag anders zouden willen zien. Ook dit is meegenomen in de volgende fasen.
Vaste samenwerkingspartners
FMP is het vijfde deel van de totaalklus om de 10-hoogflats van Woonin in Overvecht op te knappen en te verbeteren. Alle deelprojecten worden uitgevoerd door vaste samenwerkingspartners. Woonin koos aannemer Hemubo in 2015 uit 10 aanbiedende aannemers. DOOR architecten is ook vanaf het begin betrokken. Door met vaste samenwerkingspartners te werken is het mogelijk steeds te verbeteren.

Circulair werken
Er wordt steeds gezocht naar manieren om oude materialen opnieuw te gebruiken. Zo zijn bijvoorbeeld de oude balkonhekwerken binnen het project hergebruikt door ze opnieuw te coaten en terug te plaatsen. Dit is een voorbeeld van kleine, maar betekenisvolle aanpassingen in het kader van duurzaamheid. Ook de oude keukens worden hergebruikt. Keukenproducent Bruynzeel neemt de oude keukens in. De houten kastjes worden versnipperd, en die snippers worden weer tot nieuw hout geperst voor keukenkastjes.
Bij deze laatste fase worden glasplaten uit de vorige fase (STROYS) gebruikt. Een oude glasplaat wordt gecombineerd met een nieuwe plaat inclusief zonwerende coating. Dit levert een mooie milieuwinst op.
Nog een ander voorbeeld is het nieuwe paviljoen dat naast de THEMA-flats staat. Het gebouwtje is gemaakt van materialen die uit de flats kwamen. De gevel is voor een deel opgebouwd uit de oude kozijnen. Daarnaast zijn er deuren en sanitair hergebruikt. Momenteel huist er in dit circulaire paviljoen een broodjeszaak en een maatschappelijke ruimte.

Cookieinstellingen