Veel werkzaamheden in Utrecht West en de binnenstad

Foto: Pixabay

In grote delen van Utrecht West en de binnenstad vinden er in 2024 en 2025 werkzaamheden plaats. Straten worden groener gemaakt, de gemeente zorgt ervoor dat ze veiliger worden en maakt fijne plekken om te verblijven. Daarnaast worden ook kabels, leidingen en rioleringen vervangen.

De gemeente stemt al deze werkzaamheden zo goed mogelijk op elkaar af, om overlast voor omwonenden, weggebruikers en bedrijven zoveel mogelijk te beperken. Desondanks zijn straten of delen van de stad, met name voor autoverkeer, tijdelijk minder goed bereikbaar. Op welke plekken we werken is te zien in deze planning.
In Utrecht werkt de gemeente aan een gezonde, aantrekkelijke en bereikbare stad. Er wordt volop gebouwd en verbeterd aan de openbare ruimte en wegen. Veel verschillende werkzaamheden in één gebied vraagt om goede coördinatie en afstemming. Er zal ook goed gekeken worden naar alternatieven, zoals het beschikbaar stellen van extra deelvervoer. In de volgende gebieden gebeurt in 2024 en 2025 veel:

Centrum westzijde en Noordwest
Er wordt verder gewerkt aan de Westelijke stadsboulevard. De drukke verkeersweg die hier lag wordt veranderd in een veilige weg met meer groen. Ook wordt gestart met de verbetering van de Amsterdamsestraatweg en Damstraat. Hier komt bijvoorbeeld meer groen en betere plekken om over te steken. Het water in de Sijpestijntunnel wordt verbreed. Dit is een stap in het traject om het water te verbinden vanaf de Leidseweg naar de Catharijnesingel. Fietsers kunnen tijdens de werkzaamheden niet door de tunnel, maar via omleidingsroutes naar de binnenstad. Verder vinden er in dit gebied ook veel onderhoud, werk aan kabels en leidingen en rioleringswerkzaamheden plaats.

Binnenstad
Op het Smakkelaarsveld komen een stadspark en een aantal gebouwen. Fietsers kunnen langs de werkzaamheden. Bussen kunnen niet altijd door de Leidseveertunnel; die rijden dan een omleiding. Op en rond de kruising Haverstraat – Springweg vinden er werkzaamheden plaats aan kabels, leidingen en riolering. Dat gebeurt ook bij de werven en dan gelijktijdig met de aanpak van de werfkelders. Er komt een verkeersmaatregel op de Catharijnesingel, waardoor doorgaand verkeer over de Catharijnesingel, tussen de Bleekstraat en Paardeveld niet meer mogelijk is. De binnenstad en Hoog Catharijne blijven wel goed bereikbaar voor bestemmingsverkeer.

Zuidwest
In dit gebied worden verschillende straten aangepast. Van de Jutfaseweg wordt een fietsstraat gemaakt en de Socrateslaan wordt veranderd in een stadsboulevard. De Socrateslaan wordt een straat met meer ruimte voor fietsers en voetgangers en meer groen. Zo wordt de verkeersveiligheid verbeterd, gaat oversteken makkelijker en wordt de straat mooier en leefbaarder gemaakt. Dit gebeurt ook op de Europalaan,  tussen het Anne Frankplein en het Europaplein. Ook wordt gewerkt aan nieuwe gebiedsontwikkelingen en bouwprojecten, zoals Merwedekanaalzone, Croeselaan en Beurskwartier. Verder gaan de werkzaamheden van Rijkswaterstaat aan de Galecopperbrug ook door in 2024 en 2025.

Andere reisopties
De gemeente zorgt dat fietsers en voetgangers tijdens werkzaamheden zoveel mogelijk hun weg kunnen vervolgen. Automobilisten zullen meer merken van de werkzaamheden. De gemeente wijst mensen daarom ook op alternatieve reisopties. Zij kunnen vaker de fiets, het OV of deelmobiliteit gebruiken of hun auto bij een P+R parkeren. Maar ook buiten de spits reizen of thuiswerken zijn goede manieren om hinder te voorkomen.

Cookieinstellingen