1000 extra fietsdeals voor inwoners met U-pas

Foto: provincie Utrecht

Utrecht biedt 1000 extra fietsdeals aan inwoners met een U-pas. Met de fietsdeal kunnen zij voor 30 euro een goede tweedehands fiets inclusief een jaar lang reparatie krijgen. De afgelopen jaren zijn er al meer dan 1300 fietsdeals afgesloten.

“Uit de reacties zien we dat een deel van de kopers ook daadwerkelijk enthousiast is geworden om meer te gaan fietsen door de fietsdeals. Daarom ben ik blij dat we dit voortzetten en dat het een plek heeft in het uitvoeringsprogramma Vervoersongelijkheid”, zegt wethouder Lot van Hooijdonk. Naast de fietsdeals verbetert gemeente Utrecht onder meer looproutes van en naar OV-haltes, het fietsnetwerk en het aanbod en vindbaarheid van parkeerplaatsen voor gehandicapten. Deze en andere initiatieven staan nu in het uitvoeringsprogramma Vervoersongelijkheid.

Gelijke kansen op vervoer
Met het uitvoeringsprogramma Vervoersongelijkheid werkt de gemeente lopende initiatieven verder uit en ontwikkelt de gemeente een gecoördineerde aanpak gericht op het wegnemen van drempels in vervoer. Vervoer is om veel redenen namelijk nog niet altijd voor iedereen toegankelijk. Er is sprake van vervoersongelijkheid. Zo zijn er Utrechters die vanwege lichamelijke beperking minder makkelijk kunnen reizen. Of inwoners voor wie een eigen auto of een deelauto te duur is. Ook kunnen mensen bussen en trams mijden omdat ze het OV-systeem te ingewikkeld vinden.

Onderzoek naar wensen en behoeften
De gemeente zet verder in op gesprekken met inwoners over de problemen die zij ervaren, wat dit voor hen betekent en mogelijke oplossingen en wensen die zij hebben. De belangrijkste voorwaarde voor een succesvolle aanpak van vervoersongelijkheid is namelijk het betrekken van de doelgroep. Daarnaast doet de gemeente de komende jaren ook onderzoek naar bijvoorbeeld ontwikkeling van vervoersongelijkheid in Utrecht, maatschappelijke ontwikkelingen (zoals vergrijzing) en het effect van de maatregelen die al lopen.   

Cookieinstellingen