Bibliotheek Utrecht bekijkt scenario’s voor oplossen financieel tekort

Foto: Devran Topallar via pixabay

Bibliotheek Utrecht heeft een aanzienlijk structureel financieel tekort. Dat heeft verschillende oorzaken, waaronder prijsstijgingen voor huur, onderhoud en energie. In 2023 is het tekort opgelost dankzij een eenmalige extra subsidie van de gemeente. Echter, het probleem is daarmee niet structureel opgelost.

De bibliotheek bezuinigt waar mogelijk. Ook probeert de bibliotheek om meer inkomsten te verdienen. Daarnaast is de bibliotheek in gesprek met de gemeente over andere oplossingen. Daarbij wordt ook gekeken naar het aantal bibliotheekvestigingen. De kosten voor huisvesting van de 13 bibliotheken en daaraan gerelateerde uitgaven zijn namelijk een groot deel van de begroting van de bibliotheek.
Onderzoeksbureau AEF heeft drie scenario’s voor de vestigingen van de bibliotheek gemaakt. Een scenario waarin de bibliotheek een brede maatschappelijke rol kan blijven vervullen en één vestiging sluit. Een fors bezuinigingsscenario waarin zes bibliotheken sluiten en twee bibliotheken worden verkleind. En een tussenvariant van deze scenario’s.
De gemeente besluit in juli 2023 over eventuele extra subsidie. Dat zal mede bepalen of bibliotheken open kunnen blijven.

Cookieinstellingen