Gemeente helpt gedetineerden sneller aan werk

Foto: Pixabay

De gemeente Utrecht, Penitentiaire Inrichting Nieuwegein en CurrentWerkt starten een pilot om Utrechtse gedetineerden te helpen sneller passend en betaald werk te vinden na hun straf. Gedetineerden krijgen tijdens hun gevangenisstraf intensieve begeleiding en werken met coaching aan het vergroten van hun arbeidsvaardigheden. Zo willen deze partijen gedetineerden helpen hun leven verder op orde te krijgen en terugval in criminaliteit te voorkomen.

CurrentWerkt zet hun ervaringsdeskundigen in om gedetineerden  naar betaald werk te begeleiden. De coaching van de deelnemers start al in detentie voor een periode van drie maanden en loopt ook daarna door. Hilal Makhouki, oprichter en directeur van CurrentWerkt: “De loyaliteit die personen in de criminaliteit houdt, zetten we vanuit CurrentWerkt in om de deelnemers andere, positievere keuzes te laten maken. We proberen daarbij zo goed mogelijk aan te sluiten bij de talenten van de deelnemers. Zo gaan we van detentie naar potentie.”
De pilot met CurrentWerkt is onderdeel van het plan ‘Grenzen stellen, perspectief bieden’ van de gemeente Utrecht. Met dit plan wil de gemeente (drugs)criminaliteit in Utrecht tegengaan. Dit gebeurt onder meer door te voorkomen dat mensen (opnieuw) in de criminaliteit belanden of er verder in doorgroeien.
Burgemeester Sharon Dijksma: “CurrentWerkt helpt mensen hun talenten en vaardigheden te ontdekken en te ontwikkelen. We weten dat terugkeren in de maatschappij niet makkelijk is. In het leven van de deelnemers vóór detentie zaten triggers waardoor ze in de criminaliteit belanden en die kunnen er na detentie nog steeds zijn. Juist daarom is het belangrijk om al tijdens detentie te kijken naar talenten, vaardigheden en mogelijkheden, om vervolgens een nieuw leven op te bouwen buiten de criminaliteit.
Directeur Theo Venrooij van de PI Nieuwegein: “De PI Nieuwegein spant zich er voor in dat een gedetineerde na detentie niet weer in de fout gaat. Met de unieke samenwerking tussen de Gemeente en CurrentWerkt dragen we bij aan een eerlijke kans op een baan buiten de criminaliteit.”
De gemeente Utrecht ondersteunt Utrechtse gedetineerden op verschillende manieren met hun re-integratie. Zo kijkt de gemeente of zij een geldig ID-bewijs en onderdak hebben en aanvullend naar werk, inkomen of opleiding, zorg en de aanpak van schulden. Samen met de gedetineerde wordt gekeken hoe hun perspectief kan worden verbeterd. De inzet van CurrentWerkt in PI Nieuwegein komt bovenop deze reguliere ondersteuning.
De pilot loopt tot en met dit voorjaar. Na afloop evalueren de betrokken partijen de pilot. Bij positieve resultaten wordt gekeken hoe CurrentWerkt een vaste plek kan krijgen in het aanbod voor gedetineerden tijdens detentie.

Cookieinstellingen