Gemeente verleent geen subsidie voor kortebaandraverij

Foto: javier arnau via pixabay

De gemeente heeft besloten om, in lijn met een advies van de Dierenbescherming, geen subsidie te verlenen aan de kortebaandraverij. Dit is een onderdeel van het evenement ‘Maliebaandag 2022’ dat de Diergeneeskundige Studenten Kring op 24 september in het kader van hun lustrum wil organiseren. Dat schrijft het college in een brief aan de gemeenteraad.

Het is volgens de Dierenbescherming onvoldoende duidelijk of bij deze kortebaandraverij het welzijn van de paarden is gewaarborgd. Naar het welzijn van paarden bij dergelijke evenementen is namelijk nog niet afdoende onderzoek gedaan.
Daarnaast is het evenement volgens de Dierenbescherming ‘in strijd met de erkenning van de intrinsieke waarde van het dier: het geeft blijk van weinig respect en degradeert het dier tot spelobject’. De aanvraag is afgewezen op grond van de algemene subsidieverordening, omdat de activiteit niet strookt met het gemeentelijk beleid op het gebied van dierenwelzijn.
De Diergeneeskundige Studenten Kring zijn teleurgesteld in de afwijzing en de koerswijziging van de gemeente sinds de laatste kortebaandraverij in 2017. Deze vond plaats vóór het vaststellen van de Nota dierenwelzijn. De Diergeneeskundige Studenten Kring is in bezwaar gegaan tegen de beslissing van de gemeente om de subsidieaanvraag te weigeren.
Volgens de gemeente is het waarschijnlijk dat de Algemene Subsidieverordening en de Nota Dierenwelzijn onvoldoende grond bieden om de subsidie af te wijzen, omdat paardenraces hierin niet als specifieke afwijzingsgrond worden genoemd. De gemeente onderzoekt nu hoe ze het bestaande beleid rondom dierenwelzijn bij subsidieverlening juridisch beter kunnen borgen.

Reacties

Cookieinstellingen