Rechter: baronessen moeten met elkaar in gesprek over toegang tot Kasteel De Haar

Foto: kasteel de Haar

Twee halfzussen die beiden de titel barones van Zuylen dragen, moeten met elkaar in gesprek over de toegang tot Kasteel de Haar in Haarzuilens en het bijbehorende appartement. Tot die conclusie komt de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland. Eén van de zussen spande een kort geding aan tegen Stichting Kasteel De Haar omdat zij als erfgenaam geen (onbeperkt) toegang krijgt. Volgens de rechtbank houdt de stichting zich hierbij aan de gebruiksovereenkomst en moeten de baronessen / halfzussen gezien die overeenkomst vooral met elkaar in gesprek.  

Kasteel de Haar in Haarzuilens was tot en met het jaar 2000 eigendom van baron van Zuylen. In dat jaar droeg hij de eigendom van het kasteel en de daarbij horende gebouwen over aan Stichting Kasteel De Haar. Uiteindelijk werd ook een gebruiksovereenkomst gesloten. Daarin staat onder andere dat hij en zijn bloedverwanten in de rechte lijn, onder wie zijn dochters (de baronessen), in de maand september van ieder jaar het kasteel exclusief mogen gebruiken. Het appartement in het chatelet mag het hele jaar door gebruikt worden (maar nooit langer dan drie aaneengesloten weken) én ze mogen een beroep doen op de kerk, voor bijvoorbeeld doop- huwelijks- en begrafenisplechtigheden. Tot slot staat in de overeenkomst dat enkel van deze rechten gebruik kan worden gemaakt als één van de bloedverwanten, als vertegenwoordiger van de familie, dit alles coördineert. Deze vertegenwoordiger is de halfzus van de barones die deze zaak startte.
De barones stelt in deze procedure dat zij meer rechten heeft dan haar (half)zussen omdat haar vader zestig procent van zijn bezittingen naliet aan haar. Dat de barones een groter erfdeel heeft ontvangen dan haar (half)zussen blijkt ook uit zijn testament. Maar dit betekent nog niet dat zij voor wat betreft het gebruiksrecht van Kasteel De Haar meer rechten heeft. Ook zij moet zich, net als alle andere bloedverwanten, houden aan de gebruiksovereenkomst. Haar eis om onbeperkt gebruik te kunnen maken van het kasteel gaat om die reden al niet op. De baron van Zuylen heeft namelijk maar een beperkt gebruiksrecht nagelaten.
De halfzus van de barones is aangewezen als de vertegenwoordiger van de familie en is degene die het gebruiksrecht coördineert. Zij heeft de barones de toegang tot het kasteel inmiddels meerdere keren ontzegd. Kennelijk omdat er in het verleden tijdens haar verblijven in het kasteel enkele voorvallen zijn geweest. Of de (half)zus van de barones zichzelf hiermee een grotere rol toe-eigent dan toegestaan, is een kwestie die beide baronessen met elkaar moeten afwikkelen. Stichting Kasteel De Haar houdt zich enkel aan de gebruiksovereenkomst en gaat niet direct over welk familielid wanneer komt. Over de toegang tot het kasteel en het bijbehorende appartement kan in deze procedure dus niet worden beslist. Daarover moeten de baronessen vooral met elkaar in gesprek.

Reacties

Cookieinstellingen