Subsidie voor groene daken in Utrecht succes

Foto: gemeente Utrecht

De subsidie voor de aanleg van een groen dak is in Utrecht een succes. In 2020 is er 532 keer subsidie aangevraagd voor de aanleg van een groen dak. Dat is een ruime verviervoudiging van de 124 aanvragen in 2019. De Utrechters hebben vorig jaar bijna 2 hectare (ongeveer drie voetbalvelden) groen dak gelegd met subsidie van de gemeente.

Groene daken maken de stad mooier, en dragen bij aan een betere en gezondere leefomgeving en een klimaatbestendige stad. Wethouder Kees Diepeveen (openbare ruimte): “In de eerste maanden van 2020 kwamen er al veel aanvragen binnen. We hebben toen het jaarlijkse subsidieplafond verhoogd tot € 500.000, – maar dat we zo’n recordaantal aanvragen zouden krijgen had ik niet durven hopen. Het laat zien dat inwoners en bedrijven bij willen dragen aan een groen, gezond en toekomstbestendig Utrecht.”
De stijging van de aanvragen komt behalve door de bekendheid ook door de aanpassing, vanaf 1 januari 2020, van de subsidieregeling. Het is voor Utrechters makkelijker en dus aantrekkelijker geworden om subsidie aan te vragen. Er kan nu subsidie worden aangevraagd voor een groen dak van minimaal 10 m2. Dat was voorheen 20 m2.  Hier hebben 171 aanvragers gebruik van gemaakt. Daarnaast is het mogelijk om samen met andere Utrechters subsidie aan te vragen. De grootste gezamenlijke aanvraag bedroeg 70 adressen.
Met de 532 aanvragen is het subsidieplafond van € 500.000 bereikt. Voor 2021 is er weer € 500.000, – subsidie beschikbaar. Inwoners en bedrijven, die ook een groen dak willen aanleggen, vinden op www.utrecht.nl/groendak meer informatie over groene daken en de subsidie.

Cookieinstellingen