Minister heeft volgens college met motie Terpstra/Koetshuis een onuitvoerbare opdracht gekregen

Foto: De Stichtse Rijnlanden

De Tweede Kamer heeft op 17 december ingestemd met de motie Terpstra/Koetshuis waarin het kabinet wordt verzocht de stad Utrecht voor de locaties Rijnenburg en Reijerscop een ‘proactieve aanwijzing’ te geven om te komen tot spoedige realisatie van duurzame woningbouw. Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken heeft hiermee volgens het Utrechts college in een brief aan de gemeenteraad een onuitvoerbare opdracht gekregen.

In de regio Utrecht worden de komende 20 jaar ruim 100.000 woningen gebouwd. Hiermee draagt Utrecht volgens het college ‘substantieel’ bij aan de bouw van 1.000.000 woningen in Nederland. In 2020 zijn circa 3500 woningen in aanbouw genomen.
De gemeente Utrecht bouwt in eerste instantie binnenstedelijk en ontwikkelt rondom knooppunten. Bouwen in Rijnenburg is daarmee tot 2035/2040 niet aan de orde, aldus het college. Maar het wordt tegelijkertijd voor de periode daarna niet uitgesloten. Het is daarom volgens het college onnodig om de minister met deze motie te dwingen tot een aanwijzing, zoals de minister ook zelf heeft aangegeven in haar brief aan de Tweede Kamer.
Ontwikkeling van Rijnenburg op korte of middellange termijn is volgens het college niet mogelijk. Met een aanwijzing dient binnen een jaar een bestemmingsplan te worden opgesteld. In Rijnenburg gaat het om een zeer complexe opgave waarvoor het ondoenlijk is dit op een zo korte termijn op te leveren, aldus het college.
Om te onderzoeken of Rijnenburg in de toekomst ontwikkeld kan worden voor woningbouw, heeft de gemeente een quickscan uitgevoerd. Daaruit blijkt dat voor de realisatie van de verstedelijking van de regio, waaronder Rijnenburg, 3 tot 4 miljard nodig is. Daarvan is alleen al 1 miljard euro nodig voor de directe ontsluiting van Rijnenburg. De dekking van dergelijke investeringen ontbreekt in de motie, aldus het college. De minister Ollongren zal naar verwachting na het kerstreces reageren op de motie.

Lees ook:

Tweede Kamer wil dat minister Utrecht dwingt om woningen te bouwen in Rijnenburg

Plannen voor vijf windmolens en 35 ha zonnevelden in Rijnenburg

Reacties