Elevator aan de Kanaalweg staat te koop

Foto: Rijksvastgoedbedrijf

Het Rijkvastgoedbedrijf biedt middels een openbare inschrijving de elevator aan de Kanaalweg te koop. De gemeente Utrecht staat welwillend tegenover een eventuele bestemmingswijziging indien het “cultuur en welzijn” betreft. Horeca is nadrukkelijk niet toegestaan.

Aan het Merwedekanaal staat de gemeentelijk monumentale losinstallatie die behoorde bij de Cereol fabriek die hier vroeger stond. De in 1908 opgericht Coöperatieve Olie- en Lijnkoekenfabriek had vanaf de aanvang een installatie (scheepselevator/ graanlosinstallatie) aan de Kanaalzijde om de grondstoffen vanuit afgemeerde schepen via een transportbaan in de fabriek te transporteren.
De nu aanwezige mechanische losinstallatie dateert uit 1978. De installatie staat op kade van het sluizencomplex Merwedekanaal (de kade is een rijksmonument). De transportbanen zijn niet meer aanwezig en de pompinstallatie is incompleet.
De gemeente Utrecht staat welwillend tegenover een eventuele bestemmingswijziging indien het “cultuur en welzijn” betreft. Horeca is nadrukkelijk niet toegestaan. De koper zal zelf met de gemeente in overleg moeten treden om te toetsten of het voorgenomen gebruik zal worden toegestaan. Het object is door de gemeente Utrecht aangewezen als gemeentelijk monument.

Cookieinstellingen