Utrechters krijgen mogelijkheid om onderwerp op agenda gemeenteraad te plaatsen

Foto: Gemeente Utrecht

Vandaag is het initiatiefvoorstel van D66-raadslid Has Bakker met een overgrote meerderheid in de Utrechtse gemeenteraad aangenomen. Voortaan is er een nieuwe, laagdrempeligere manier voor Utrechters om de aandacht van de politiek te trekken: de burgeragendering.

Has Bakker: “Met de burgeragendering biedt de gemeenteraad inwoners van de stad de mogelijkheid om een onderwerp op de agenda te zetten. Dit gaat verder dan een brief of petitie aan de raad, wat vaak gebeurt maar waar soms weinig mee wordt gedaan. Dat wordt nu anders.” Om een onderwerp geagendeerd te krijgen zijn er 100 handtekeningen van Utrechters nodig.
De meeste Utrechters maken eens in de vier jaar een politieke keuze door te stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen. Doordat het voorstel van D66 is aangenomen gaat de betrokkenheid van de inwoners bij de stad en de politiek hopelijk omhoog. Bakker: “Iedereen zou moeten kunnen meedenken, meedoen en meebeslissen over de belangrijke keuzes in haar of zijn leven en omgeving. 350.000 Utrechters kunnen en weten meer dan 45 raadsleden, 4000 ambtenaren of 7 wethouders. Een burgeragendering zorgt ervoor dat een groep bewoners een onderwerp op de agenda van een raadscommissie of –informatiebijeenkomst kan krijgen. Dit instrument maakt het politieke debat toegankelijker dan voorheen en de gemeentes Almere en Breda laten zien dat dit instrument werkt.”
Naast de introductie van de burgeragendering is ook de verordening op het burgerinitiatief geüpdatet. Via een burgerinitiatief kunnen 250 inwoners van Utrecht een concreet voorstel doen ter besluitvorming aan de gemeenteraad. Het burgerinitiatief gaat daarmee nog verder dan de burgeragendering. De nieuwe verordening is aangepast aan de modelverordening van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), waardoor misverstanden over de interpretatie worden voorkomen. Voor zowel de burgeragendering als het burgerinitiatief geldt nu de leeftijdgrens van 12 jaar. Voor het burgerinitiatief was dit eerder 14 jaar.

Reacties