Nieuw bestemmingsplan Lage Weide leidt volgens Milieugroep Zuilen tot meer geurhinder

Foto: pixabay

In november heeft het Utrechts college een aangepast bestemmingsplan voor het bedrijventerrein Lage Weide aan de gemeenteraad voorgelegd. Volgens Milieugroep Zuilen zijn de aanpassingen nog steeds onvoldoende voor het woongenot van de bewoners van Zuilen.

In juli 20104 heeft de gemeenteraad een nieuw bestemmmingsplan vastgesteld voor het bedrijventerrein Lage Weide. Hiertegen is door Milieugroep Zuilen, bewoners en enkele bedrijven beroep ingesteld bij de Raad van State. De Raad van State heeft in juni 2016 het bestemmingsplan in zijn geheel vernietigd en de gemeente opgedragen binnen een jaar de gebreken te herstellen.
Ruim twee jaar later ligt het bestemmingsplan opnieuw bij de commissie Stad en Ruimte van de Utrechtse gemeenteraad. Volgens Milieugroep Zuilen zijn de aanpassingen echter nog steeds onvoldoende voor het woongenot van de bewoners van Zuilen. Milieugroep Zuilen vreest dat het bestemmingsplan zal leiden tot meer geurhinder.

Lees ook:

Milieugroep Zuilen vecht tegen geluidsoverlast motorcrossen

Reacties