D66 dringt aan op actievere rol gemeente bij opvang kinderen in asielzoekerscentra

Foto: CC0 Public Domain

D66 vindt dat de gemeente een actieve rol moet spelen bij het zo goed mogelijk opvangen van kinderen en jongeren in asielzoekerscentra. D66 heeft hierover vragen gesteld aan het college.

De opvang van asielzoekers is in eerste instantie de verantwoordelijkheid van het Rijk en het COA. Toch heeft de gemeente Utrecht de afgelopen jaren aangestuurd op meer gemeentelijke regie bij deze opvang. Dit is een beweging die D66 toejuicht. Volgens D66 hebben gemeenten een direct belang bij goede integratie.
Nu het de bedoeling is om, in navolging van Plan Einstein, ook van de AZC locatie aan de Haydnlaan een ‘modelopvang’ te maken, lijkt D66 dit een goed moment om te kijken welke rol de gemeente kan nemen met betrekking tot de kinderen en jongeren in AZC’s.
Zo dringt D66 aan op ondersteuning van ouders in de Utrechtse AZC’s. Ook pleit D66 voor eigen woonruimte voor gezinnen in de AZC’s. Verder moeten er volgens D66 activiteiten komen voor jongeren. En ouders zijn vaak slecht bekend met de mogelijkheden voor kinderen om deel te nemen aan activiteiten zoals sport en cultuur. Dit aanbod zou volgens D66 meer onder de aandacht van de ouders gebracht moeten worden.
Uit onderzoek blijkt verder dat lang niet alle kinderen in AZC’s zich veilig en gehoord voelen. D66 vraagt het college daarom of kinderen in de Utrechtse AZC’s toegang hebben tot een onafhankelijke vertrouwenspersoon, specifiek voor kinderen.

Reacties

article
68467
D66 vindt dat de gemeente een actieve rol moet spelen bij het zo goed mogelijk
https://utrecht.nieuws.nl/stadsnieuws/68467/d66-dringt-aan-op-actievere-rol-gemeente-opvang-kinderen-asielzoekerscentra/
2018-06-11T17:40:00+00:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/340/2015/09/18115827/Asielzoekers-EUR.jpg
Stadsnieuws