Portaal verhoogt de huren met 0,3 procent

Foto: Pixabay

Dit jaar vraagt Portaal op 1 juli een beperkte huurverhoging van 0,3% aan het overgrote deel van zijn ruim 50.000 huurders. Dit is samen met de huurdersorganisaties afgesproken. De wet biedt ruimte voor een verhoging van 2,8% voor deze groep.

Portaal beperkt de huuraanpassing omdat betaalbaar wonen voor mensen met de laagste inkomens steeds moeilijker wordt. Zolang de financiële positie van Portaal het toestaat, geldt een minimale huuraanpassing ook voor de komende jaren.

Volgens de wet mag Portaal de huren elk jaar per 1 juli aanpassen. De overheid bepaalt wat de maximale huuraanpassing is. Daarbij wordt gekeken naar het inkomen van de huurder. In overleg met de huurdersorganisaties heeft Portaal ook dit jaar de huurstijgingen voor het overgrote deel van de huurders (ruim 80%) weten te beperken tot het inflatiepercentage (0,3%). Het gaat dan om de huurders met een bruto jaarinkomen onder € 40.349. Zij ontvangen hierover voor 1 mei bericht.

Voor huurders met een jaarinkomen hoger dan € 40.349 geldt wettelijk een maximale huurstijging van 4,3%. Die maximale stijging berekent Portaal alleen aan huurders met een huur tot € 635,05. Voor de huren boven € 635,05 is Portaal met de huurdersorganisaties overeengekomen dat deze minder stijgen, namelijk 2,3%. Want deze huurders zijn de laatste jaren door de maximale huuraanpassing het hardst geraakt. Ook zij krijgen voor 1 mei een brief met toelichting.

Voor huurders van een vrijesectorwoning gaat de huur 0,3% omhoog.

Op de website van Portaal staat uitgebreide uitleg over de huuraanpassing per 1 juli 2017. Daar zijn ook de antwoorden op de meest gestelde vragen over de jaarlijkse huuraanpassing te vinden, evenals links naar informatie van de overheid en de huurcommissie, waar mensen bezwaar kunnen maken tegen de huuraanpassing. Ook staat hier informatie over de commissie schrijnende gevallen.

Reacties