Openbare toiletten in binnenstad en parken Utrecht

Foto: CC0 Public Domain

UTRECHT – Vijf Utrechtse parken krijgen de komende jaren vaste toiletvoorzieningen en watertappunten. In uitgaansgebieden in het centrum komen vijf uriliften (verzinkbare urinoirs). De gemeente Utrecht heeft hiervoor in de Voorjaarsnota 2016 per jaar 125.000 euro vrijgemaakt.

De binnenstad van Utrecht en de Utrechtse parken en plantsoenen trekken jaarlijks duizenden bezoekers. Zeker op mooie dagen en in de weekenden is er een en al levendigheid. Wethouder Geldof: “De vraag naar aantrekkelijke plekken voor ontmoeten, winkelen, sport en spel nemen toe. Ik vind het belangrijk om bezoekers aan de Utrechtse binnenstad en parken te faciliteren met goede voorzieningen. Daar horen ook openbaar toegankelijke toiletten en watertappunten bij.” Omwonenden, belangengroepen en bezoekers kunnen meedenken over de beste inpassing van deze toiletvoorzieningen. Uitstraling, toegankelijkheid, veiligheidsgevoel en beheer spelen hierbij een belangrijke rol.

Locaties openbare toiletten en watertappunten
Het eerste openbare toilet met watertappunt komt in de Voorveldse Polder in het voorjaar van 2017. Daarna volgen Park Lepelenburg en het Wilhelminapark en in 2018 het Griftpark en het Julianapark. In de Utrechtse binnenstad moeten diverse toiletvoorzieningen bijdragen aan een gastvrij uitgaansgebied en overlast door wildplassen voorkomen. Bijvoorbeeld door de beschikbaarheid van openbare toiletten in de fietsenstallingen in het centrum. Ook worden er verzinkbare urinoirs geplaatst die op momenten dat ze niet nodig zijn in de straat wegzakken. Een beproefd recept in andere steden waaronder Zutphen en Amsterdam. De eerste urilift wordt geplaatst op de Mariaplaats. Deze was in het recent uitgevoerde herinrichtingsplan al opgenomen en kan nu worden geplaatst. Daarna volgen Janskerkhof, de Neude, de Tolsteeg barrière en de Ganzenmarkt. In Moreelsepark en bij Lucasbolwerk staan tijdelijke plaskruizen; deze worden vervangen door plaskrullen.

Bron: Gemeente Utrecht

Cookieinstellingen