Gemeente biedt zorg aan kwetsbare jongeren die 18 worden

Foto: CC0 Public Domain

UTRECHT – Het college heeft in opdracht van de gemeenteraad een analyse gemaakt van problemen waar jongeren in jeugdzorg tegen aanlopen zodra zij 18 worden. Voor jongvolwassenen, die behoefte hebben aan zorg met een vorm van verblijf, ontbreekt nog vaak passende zorg.

Het gaat hierbij om twee groepen: jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking en jongvolwassenen die op hun 18e nog niet in staat zijn op zichzelf te wonen maar wel op zichzelf zijn aangewezen.

Wat doet gemeente voor eerste groep?

Voor de eerste groep heeft de gemeente voor 2016 afspraken gemaakt met het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), zodat jongvolwassenen tijdelijk gebruik kunnen maken van het geschikte zorgaanbod zonder Wet langdurige zorg (Wlz)-indicatie. Het probleem met de Wlz-indicatie voor de eerste groep jongvolwassenen is landelijk. Het ministerie van VWS onderkent dat jongvolwassen met een licht verstandelijke beperking die behoefte hebben aan een beschermende woonvorm feitelijk thuishoren in de Wmo, maar dat die middelen niet van het rijk naar gemeenten zijn overgeheveld. Op dit moment laat het ministerie de grootte van de groep onderzoeken en de uitkomsten van dit onderzoek worden naar verwachting verwerkt in de septembercirculaire 2016. Tot 2017 is gemeenten gevraagd in voorkomende gevallen ondersteuning te bieden.

Wat doet gemeente voor tweede groep?

Voor de tweede groep werkt de gemeente aan beschikbaarheid van meer kamers waar jongvolwassenen kunnen wonen en begeleiding krijgen van het buurtteam en aan een tijdelijke uitbreiding van zorg met een vorm van verblijf. De gemeente spreekt met verhuurders over beschikbare huurkamers of naar leegstaande panden die tijdelijk hiervoor geschikt worden gemaakt. Omdat er niet direct voldoende kamers voorhanden zijn, wordt het aanbod van zorg met verblijf bij jeugdhulpaanbieders tijdelijk uitgebreid. Ook worden afspraken gemaakt met buurtteams en aanbieders van jeugdhulp om meer aandacht te besteden aan het voorbereiden van zelfredzaamheid van jongeren die richting de achttien jaar gaan. Daarnaast wordt gekeken of er maatwerkoplossingen zijn voor jongeren met een ontoereikend inkomen.

Deze maatregelen zijn nodig omdat sommige jongeren die 18 worden onvoldoende zijn opgewassen tegen de hoge eisen die worden gesteld aan hun zelfredzaamheid. De problemen kunnen nog groter worden als ook het netwerk van ouderen of andere steunaanbieders ontbreekt. Grootste risico lopen jongvolwassenen die uit een residentiële instelling of detentie komen, licht verstandelijk beperkte jongvolwassenen, jongvolwassenen met psychische problemen en dak- of thuisloze jongvolwassenen.

Het onderbrengen van de zorg voor Jeugd en grote delen van de hulp en ondersteuning aan volwassenen (Wmo) bij de gemeenten biedt nieuwe mogelijkheden om de ondersteuning aan jongvolwassenen te verbeteren.

Bron: Gemeente Utrecht

'

Reacties

article
54929
Gemeente biedt zorg aan kwetsbare jongeren
UTRECHT – Het college heeft in opdracht van de gemeenteraad een analyse gemaakt van problemen
https://utrecht.nieuws.nl/stadsnieuws/54929/gemeente-biedt-zorg-aan-kwetsbare-jongeren-18-worden/
2016-04-01T18:37:42+01:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/340/2016/04/01183353/young-man-845532_1280.jpg
Stadsnieuws