College komt met voorstel aanpak openbare ruimte

Mensen ontspannen op de steiger bij de Weerdsluis.
Mensen ontspannen op de steiger bij de Weerdsluis.
Foto: Ramon Mosterd

UTRECHT – Nu met de groei van de stad steeds meer gebruik wordt gemaakt van de openbare ruimte, willen inwoners meer betrokken worden bij de planvorming, het gebruik en het beheer van de openbare ruimte. Het college kiest voor ruimtelijke kwaliteit en heeft een voorstel over een ‘ketenaanpak’ gestuurd naar de gemeenteraad.

De gemeente Utrecht startte in 2013 met het verkennen van de mogelijkheden om de regie in de openbare ruimte te verbeteren, ook vanuit de ambitie om de samenwerking in de ruimtelijke keten te optimaliseren.

Langs twee sporen
De ‘Ketenaanpak openbare ruimte’ werkt langs twee sporen. Als eerste is gewerkt aan het versterken van de regie in de openbare ruimte door het verankeren ervan in de (interne en externe) werkprocessen. Ten tweede wordt met de nota ‘Het Ruimtelijk Kader’ gewerkt aan het op hoofdlijnen borgen van de inhoudelijke samenhang in de openbare ruimte. Onderdeel hiervan is een kaart met de Hoofdstructuur Openbare Ruimte en een kaart met de drie kwaliteitsniveaus: Domstad, Domstad Bijzonder en Utrechtse Allure.

Drie kwaliteitsniveaus
Met de drie bovengenoemde kwaliteitsniveaus worden gebruik, inrichting en beheer beter afgestemd. Voor het grootste deel van de stad, namelijk de woon- en werkgebieden (met uitzondering van het Centrum), geldt het kwaliteitsniveau Domstad. Hierbij is sprake van een standaardinrichting en basisonderhoud. De bijzondere lijnen en plekken vallen onder het hogere kwaliteitsniveau Domstad Bijzonder. Deze lijnen en plekken zijn ruimtelijk en functioneel anders ingericht dan de woon- en werkgebieden. Dit betekent dat afwijken van het kwaliteitsniveau Domstad mag, als standaardoplossingen niet voldoende zijn vanwege de gebruiksdruk, de bijzondere functie of de wens om de (historische) identiteit van een plek of lijn te versterken: bijvoorbeeld langs het Amsterdam Rijnkanaal. Voor de podia, de Utrechtse visitekaartjes, geldt het hoogste kwaliteitsniveau: Utrechtse Allure. De bestrating, het straatmeubilair en het groen voldoen aan hoge eisen van uitstraling, functionaliteit en duurzaamheid, vaak in samenhang met een bijzondere detaillering of versiering. Ze hebben een unieke inrichting en een onderhoudsniveau dat daarbij hoort. Een voorbeeld hiervan is de inrichting van het Máximapark.

Het resultaat van een inrichting volgens de principes van deze kwaliteitsniveaus is op termijn een aantrekkelijkere, veiligere, schonere en gezondere openbare ruimte. Naar verwachting neemt de gemeenteraad begin volgend jaar een besluit over dit voorstel.

Bron: Utrecht.nl

Cookieinstellingen