Utrecht start solidariteitsfonds om ouderbijdragen eerlijker te verdelen

Foto: Lize Kraan

De gemeente zet samen met schoolbesturen in Utrecht een solidariteitsfonds op, om zo de ouderbijdragen eerlijker te verdelen en alle kinderen gelijke kansen te bieden. De vrijwillige ouderbijdrage blijft bestaan, maar het bedrag gaat naar het fonds in plaats van direct naar de betreffende school. Een school is dan niet meer afhankelijk van de bijdragen van ouders, maar van het collectief.

Niet alle ouders in onze stad kunnen zich een bijdrage veroorloven. Er zijn dan ook grote verschillen in ouderbijdragen, variërend van 0 tot enkele honderden euro’s. Het fonds moet ervoor te zorgen dat de kosten eerlijk worden verdeeld, zodat alle scholen de mogelijkheid hebben om extra activiteiten te organiseren.
Wethouder Eelco Eerenberg (Onderwijs): “Het mooie van dit collectieve fonds is dat ouders die dat willen en kunnen, ook een extra bijdrage kunnen leveren. Door het geld straks vanuit één fonds te beheren, zorgen we voor een meer gelijke verdeling, waardoor alle kinderen in Utrecht kunnen deelnemen aan activiteiten op school. Wat nog beter zou zijn, is als het Rijk de vrijwillige ouderbijdrage volledig afschaft, of meer financiering naar scholen stuurt, zodat de ouderbijdrage verminderd kan worden.”
Deze nieuwe aanpak biedt een mogelijkheid om bij te dragen aan het welzijn van alle kinderen in Utrecht. “Ik doe een oproep aan ouders die dat kunnen om niet alleen voor hun eigen kind, maar ook voor anderen royaal bij te dragen. Op deze manier helpen we elkaar in deze stad”, vervolgt Eerenberg.
Tientallen scholen hebben zich gecommitteerd, andere schoolbesturen zitten nog in het medezeggenschapstraject hiervoor en zijn voornemens zich aan te sluiten. De nadere uitwerking van het fonds ligt bij een werkgroep van de samenwerkende schoolbesturen, zoals het beheer van het fonds. Het fonds zou het schooljaar 2025/2026 moeten starten.
De ouderbijdrage wordt niet afgeschaft, scholen blijven benadrukken dat deze bijdragen vrijwillig zijn. De vrijwillige ouderbijdrage is bedoeld voor extra’s buiten het verplichte leerprogramma, zoals bijvoorbeeld uitjes en sportdagen.

Cookieinstellingen