VIDIUS studentenunie wil in 2024 groeien

Foto: Vidius

In december presenteerde VIDIUS studentenunie, de belangenbehartiger van de Utrechtse studenten, haar beleid voor 2024. In het beleidsplan staan de doelen voor 2024. VIDIUS wil onder andere het ledental vergroten en meer reistijden van tram 22.

Op 21 december presenteerde het bestuur van studentenvakbond VIDIUS haar nieuwe beleidsplan. Voorzitter Midas Urlings zegt trots te zijn op de doelen voor 2024. ‘Wij streven in 2024 naar een sterke organisatie, zodat we onze slagkracht in de stad kunnen vergroten’ aldus Urlings. ‘We gaan de studentenbeweging in Utrecht weer een impuls geven’.
In het beleidsplan staat dan ook de ambitie om de studentenbeweging in Utrecht uit te breiden. ‘Zowel in ledenaantal als in aangesloten lidorganisaties willen wij groeien’ zegt Urlings. Volgens de voorzitter zorgt groei ook voor meer slagkracht. ‘Met een brede en diverse achterban staan we sterker om Utrecht te verbeteren als studentenstad’. Naast de groei van de beweging, wil de studentenunie ook meer studenten aanspreken. ‘Het studentenleven komt onder steeds grotere druk te staan. Als je kijkt naar betaalbaarheid, huisvesting en onderwijskwaliteit zijn we aan het inleveren. We willen dat studenten zich bewust zijn van die druk, en ze handvaten bieden zich te verzetten’ aldus de voorzitter. 
Ook onthult het beleidsplan de maatschappelijke doelen van de studentenunie. Zo wordt er verder gelobbyd voor meer reistijden van tram 22 (Uithoflijn). Ook worden mbo-instellingen en het HKU meer betrokken bij het studentenleven. De studentenunie gaat onderzoeken hoe mbo-studenten makkelijker deel kunnen nemen aan het verenigingsleven. Ten slotte wil VIDIUS betere ondersteuning voor studentenbesturen in de Domstad. 

Cookieinstellingen