Limus College in Vleuten gaat van start

Foto: Limus college

Leerlingen van het Limus College in Vleuten schrijven op 22 augustus geschiedenis. Zij zijn de eerste leerlingen van de nieuwe school voor voortgezet onderwijs. Op hun eerste schooldag gaat het Limus College na drie jaar van ontwikkelen echt van start.

Wat hebben kinderen die opgroeien in de wereld van nu en de dag van morgen nodig? Met die vraag in het achterhoofd is de nieuwe middelbare school voor vmbo-TL, havo en vwo ontwikkeld. In gesprekken met onderwijsprofessionals, ouders, leerlingen, organisaties en het bedrijfsleven zijn ideeën opgehaald voor de ideale school van de toekomst. Zo werd onder leiding van scholengroep PCOU Willibrord een nieuw onderwijsconcept ontwikkeld. Daarmee leren en ervaren jongeren hoe zij onderdeel zijn van de wereld om hen heen, met aandacht voor persoonlijke ontwikkeling en zelfreflectie.
“Het Limus College biedt de kernvakken Nederlands, Wiskunde en Engels op het eigen niveau van de leerling aan. Alle overige vakken komen aan bod in levensechte projecten”, vertelt Gijs Droste, rector van het Limus. “We besteden veel aandacht aan vaardigheden als creatief denken, (wereld)burgerschap en samenwerken. Zo stimuleren we onze leerlingen zichzelf en de wereld om zich heen te ontdekken en een echte wereldburger te worden. We hebben ontzettend veel zin om van start te gaan en verwelkomen de nieuwe leerlingen op feestelijke wijze. Hoe, dat is nog een verrassing.” De school start aan de Oesterzwam en verhuist over een aantal jaar naar nieuwbouw aan de Hindersteinlaan.
Met de komst van de school zijn er extra plaatsen toegevoegd aan het Utrechtse onderwijsaanbod. En dat is nodig, want ook het afgelopen jaar vond er een loting plaats onder groep 8-leerlingen. Uiteindelijk is er ruimte voor zo’n duizend leerlingen op het Limus College. Elk jaar komt er een leerjaar bij. Basisschoolleerlingen en hun ouders kunnen kennismaken met het Limus College tijdens de open dagen en open lesmiddagen. Meer informatie over de nieuwe middelbare school is te vinden op www.limus.nl.

Cookieinstellingen