Universiteit Utrecht onderzoekt sociale veiligheid Tweede Kamer

Foto: CC0 Public Domain

Onderzoekers van de Universiteit Utrecht gaan onderzoek doen naar de sociale veiligheid in de Tweede Kamer. In opdracht van de Voorzitter en de Griffier van de Kamer, zal een team onder leiding van bestuurskundige Leonie Heres het werkklimaat in het hart van onze democratie onder de loep nemen.

Alle Kamerbewoners – parlementariërs, fractiemedewerkers en ambtenaren – worden uitgenodigd om aan het onderzoek deel te nemen. Daarbij zal natuurlijk ook veel aandacht zijn voor de privacy van de deelnemers. Het onderzoek zal naar verwachting eind februari 2023 klaar zijn.
De Voorzitter van de Tweede Kamer heeft in juni 2021 een onderzoek naar de sociale veiligheid in de Tweede Kamer toegezegd. Dit onder meer vanwege signalen van vertrouwenspersonen en bedrijfsmaatschappelijk werk. De opdracht is in april gegund aan USBO advies, een onderzoeks- en adviesbureau op het terrein van bestuurskundige en organisatiekundige vraagstukken, verbonden aan het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) van de Universiteit Utrecht.
Hiermee wordt voor het eerst een onderzoek specifiek over het onderwerp sociale veiligheid gehouden onder alle Kamerbewoners (Leden, fractiemedewerkers en Kamerambtenaren). Ook oud-Kamerbewoners die tot maximaal vijf jaar terug zijn vertrokken, kunnen zich voor het onderzoek aanmelden.
De resultaten worden gebruikt om aanbevelingen te doen die de sociale veiligheid in de Tweede Kamer kunnen helpen verbeteren. Om een goed beeld te krijgen van hoe de sociale veiligheid wordt ervaren, roepen de onderzoekers mensen uit alle delen van de Tweede Kamer, van bodes en griffiemedewerkers tot Kamerleden en fractiemedewerkers, op om mee te doen aan het onderzoek.

Cookieinstellingen